Хелмед България ЕООД - Санитарен материали, медицински изделия, ортопедични изделия и импланти

ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Общоболнични и специфични медицински изделия, превързочни и санитарно-хигиенни материали, ортопедични изделия и импланти, ехографски и ЕКГ

Хелмед България ЕООД - Санитарен материали, медицински изделия, ортопедични изделия и импланти

Контакти:

0888 28 14 95

02/ 9200456

София, бул. Тодор Александров № 179, бл. 79

info@zdraven-register.bg

Slider
Slider