Диагонал ООД - Варна

Контакти:

0887 39 87 97

Варна, ул. "Иван Драсов" 3

iagonal_ood@yahoo.com

diagonal-bg.com

Медицински Системи и Технологии в образната диагностика

ДИАГОНАЛ ООД предоставя пълен набор от решения за премиум образна диагностика и обработка на медицински цифрови изображения. Предлаганите световно признати продукти, намаляват разходите за образна диагностика с надеждни хардуерни технологии и дигитални решения, генериращи медицински изображения с висока диагностична стойност.

Медицинските специалисти, избрали да работят с предлаганата от ДИАГОНАЛ ООД апаратура, получават професионално отношение и обслужване от сертифицирани инженери.

Продуктова гама:

 • Магнитно резонансни томографи;
 • Компютърни томографи;
 • Ангиографски и кардио системи;
 • Мобилни флуороскопични системи тип С-рамо от ZIEHM Imaging;
 • Рентгенографски апарати;
 • Скопично-графични апарати;
 • Мобилни и портативни рентгенографски апарати;
 • Директно-дигитални (DR) системи от Canon Medical Inc;
 • Компютърна радиография (CR) от iCRco;
 • Мамографски системи;
 • Специализирани CBCT системи;
 • Дентални образни системи;
 • Ветеринарни образни системи;
 • Оборудване за операционни зали.

Какви още продукти и услуги предлагаме?

Доставка, монтаж, пускови изпитания, гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставената апаратура и системи. Изграждане и/или реноворане “до ключ” на медицински обекти.

Проектиране и узаконяване (до лицензия/разрешение за експлоатация/работа) на медицинската апаратура, доставена от нас.

Сервиз

Постоянен наш приоритет е качественото сервизно обслужване на предлаганата от нас медицинска апаратура. Осигуряваме гаранционно и извънгаранционно сервизното обслужване. По време на гаранционният срок, специфичен за всеки продукт, инсталираната апаратура се инспектира и обслужва, съгласно изискванията на Производителя.

След изтичане на гаранционният срок, за инсталираната от нас медицинска апаратура, предлагаме гъвкави форми на абонаментни договори за извънгаранционно сервизно обслужване.

 • Филм дигитайзери;
 • Медицински монитори, компютри и работни станции;
 • Интегрирани информационни болнични решения (RIS/HIS, PACS);
 • Сервиз и консултантски услуги.

Препоръчано за Вас