Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина Пловдив

Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина Пловдив

Булнорм ЕООД - служба по трудова медицина Пловдив

Контакти:

0899 23 35 95

Пловдив, ул. Иван Вазов №40

bulnorm@abv.bg

Булнорм ЕООД е служба по трудова медицина, със седалище в град Пловдив. Службата предлага годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В екипа си службата е събрала висококвалифицирани специалисти, които ще облекчат дейността на работодателите при осъществяване на фирмената политика по осигуряване и подобряване условията на труд на работещите и спазване на българското законодателство. За да осъществи дейността си, служба по трудова медицина Булнорм ЕООД, ползва услугите на външни лаборатории и медицински центрове, както и на различни специалисти.

Служба по трудова медицина Булнорм ЕООД извършва:

    • Съдействие при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
    • Провеждане на здравен мониторинг;
    • Извършване на обучения;
    • Трудово правни консултации;
    • Изготвяне на НАССР система за постигане на безопасност на храните.

Ако търсите професионалисти в тази област, които ще ви обърнат персонално внимание, обърнете се към Служба по трудова медицина Булнорм ЕООД. Свържете се с тях на посочените координати.

Slider
Slider