Ефект контрол - Измерване фактори на работна среда

Ефект контрол - Измерване фактори на работна среда

Ефект контрол - Измерване фактори на работна среда

Контакти:

0879 42 17 09

0888 39 69 95

София, кв.Орландовци ул. Съзнание №20, партер

efektkontrol@abv.bg

ОКА “Ефект Контрол” е създаден през 2004 г. и е на пазара вече повече от 10 години.

Акредитирани сме от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 и притежаваме Сертификат за акредитация №220 ОКА валиден до 31.10.2018г. Разполагаме с най-модерната апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025. Притежаваме технически компетентен персонал с доказани теоретични и практически познания. В ОКА “Ефект Контрол” използваме съвременни методи и процедури за контрол и извършваме измерване на факторите на работната среда както следва:

Контрол на физични фактори на работната среда:

 • Осветление
 • Шум
 • Микроклимат
 • Контрол на химични агенти;
 • Контрол на прах;
 • Контрол на електрически уредби;
 • Импеданс на контира “фаза – защитен проводник”;
 • Заземителни инсталации;
 • Мълниезащити
 • Съпротивление на изолация;
 • Дефектнотокови защити (защитни прекъсвачи);
 • Вентилационни инсталации;
 • Климатични инсталации.
Slider
Slider