Опазване на общественото здраве служба по трудова медицина ЕООД - град Самоков

Опазване на общественото здраве - служба по трудова медицина ЕООД

Опазване на общественото здраве служба по трудова медицина ЕООД - град Самоков

Контакти:

0888 23 17 79

Самоков, ул. Подридна 62

obshtestveno.zdrave@abv.bg

Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД се намира в град Самоков и предлага следните дейности в областта на общественото здравеопазване:

  • Служба по трудова медицина;
  • Служба по безопасност и здраве при работа;
  • Орган за контрол от вида с – акредитиран от ИА БСА;
  • Център за обучение;
  • Сервиз, продажба на  пожарогасители и противопожарно обследване.

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Дружеството е специализирано в сферата на безопасните условия на труд, като за целта си сътрудничи с работодатели и фирми. Провежда прегледи, контрол и обучения, чиято цел е създаването на добри работни места, повишаване на здравето на работници и служители и осигуряване на пълната безопасност по време на работния процес.

Опазване на общественото здраве – служба по трудова медицина ЕООД ес минимален състав, състоящ се от следните професионалисти: д-р Георги Александров Иванов, инж. Павлинка Ангелова Джарова, Пенка Стефанова Тодорова.

Тук работят и следните специалисти:

  • Лекари по: трудова медицина, вътрешни болести, неврология, офталмология, гинекология;
  • Медицински лаборант;
  • Инженери с висше техническо и електротехническо образование.
Slider
Slider