Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

Санико Трейд - служба по трудова медицина град София

Контакти:

0888 58 41 70

0885 98 58 61

София, бул Петко Каравелов блок 18А, вх. А ,ап. 2

office@sanicotrade.com

Служба по трудова медицина Санико Трейд ЕООД консултира и подпомага фирмите в тяхната дейност по прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и химичните вещества и смеси с цел опазване здравето и безопасността на работещи и потребители.

Санико Трейд ЕООД е дружество, базирано в град София, което развива своята дейност на територията на страната и чужбина. Служба по трудова медицина Санико Трейд ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи богат опит в оценката на риска, безопасността на труда, професионалните заболявания и опасните химични вещества и смеси.
Санико Трейд ЕООД  е утвърдено и наложено дружество на пазара в този бранш и се радва на доверие от страна на клиенти и партньори.

Служба по трудова медицина „Санико Трейд” ЕООД

 

Дейностите, които компанията извършва са :

 • Оценяват условията на труд на работните места на служителите;
 • Консултират и подпомагат работодателя по всички въпроси, свързани с трудовия процес;
 • Оценяват риска за работниците на работните места – влияние на химикали и други опасни вещества ;
 • Разработват препоръки по нормативни документи ;
 • Наблюдават здравословното състояние на служителите ;
 • Разработват мерки за отстраняване на риска за здравето на служителите ;
 • Обучават длъжностни лица и работници за правилата за опазване на здравето;
 • Периодично организират профилактични медицински прегледи.

Службата по трудова медицина обслужва предприятия от сферата на следните икономически дейности:

 • Образование;
 • Здравеопазване;
 • Ветеринарномедицинска дейност;
 • Административни и спомагателни офис дейности;
 • Държавно управление;
 • Производство на химични продукти;
 • Производство на метални изделия;
 • Производство на мебели;
 • Производство на хранителни продукти;
 • Сухопътен транспорт;
 • Търговия;
 • Охранителна дейност.

В Службата по трудова медицина работят високо квалифицирани специалисти и консултанти с дългогодишен практически и административен опит в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд, опасните химични вещества и смеси.

Екип от специалисти към „Санико Трейд” ЕООД

 • д-р Ива Гелева – управител;
 • д-р Илианна Попова – специалност „трудова медицина” с теоретичен и практически опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд и химичните вещества и смеси;
 • д-р Райна Илиева – специалност „трудова медицина” с теоретичен и практически опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 • инж. Юлиан Попов – специалност „радиоелектроника” с над 6 годишен опит в опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 • Доц. д-⁠р Живка Халкова, дм, Европейски регистриран токсиколог – Токсиколог – с дългогодишен теоретичен и практически опит в областта на токсикологията.

В зависимост от конкретната проблематика в работата на дружеството се привличат консултанти с професионален опит в съответната област.

Slider
Slider