Служба по трудова медицина - Албиконсулт град София

Служба по трудова медицина - Албиконсулт град София

Служба по трудова медицина - Албиконсулт град София

Контакти:

0888 72 49 06

024 / 41 40 69

София, бул.Ген.Тотлебен № 34, сграда 3, ет.1

albikonsult@abv.bg

Ние сме модерна, надеждна, с високо квалифициран персонал фирма, която предлага съвременни услуги, ориентирани към клиента, базирани на последните научни и технологични открития в сферата на трудово-медицинските услуги: здравето и безопасността при работа, хигиената и безопасността на храните.
Стремежът на компанията ни, както на българския, така и на европейския пазар, е да обучи работодателите и работещите да не допускат трудови злополуки. Чрез постоянно разширяващият се обем на нашите услуги, съобразени с актуалното законодателство, ние ще Ви помогнем да повишите производителността във Вашето предприятие, като ефективно Ви консултираме с цел достигане на съответния баланс между грижата за персонала и изпълнението на изискванията на законодателството.

Главната ни цел се изразява в това да подпомагаме нашите клиенти, обществото и бъдещите поколения в осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия при работа. Персоналът на СТМ Албиконсулт се състои от висока квалифицирани служители , които са готови да намерят оптималните решения за нашите клиенти.

Услуги на службата по трудова медицина:

  • Оценка на риска;
  • Измервания факторите на работната среда;
  • Обучение на КУТ/ГУТ;
  • Изготвяне на правила за безопасна работа;
  • Трудово-правни консултации;
  • Изготвяне на здравни досиета;
  • Анализ на здравословното състояние на персонала;
  • Попълване на декларация по чл. 15;
  • Профилактични медицински прегледи.
Slider
Slider