СТМ Хигия -Трудова медицина град Силистра

СТМ Хигия -Трудова медицина град Силистра.

СТМ Хигия -Трудова медицина град Силистра

Контакти:

0899 92 85 07

086 51 02 06

0899 90 34 92

Силистра, ул. Симеон Велики № 70, ет. 3, офис 15

stmhigia@abv.bg

СТМ Хигия

Нашата цел е да помогнем на българските работодатели при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за техните служители. Ние изпълняваме тази задача чрез консултиране и подпомагане на работодателя при създаването на сигурна работна среда, в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

Служба по трудова медицина Хигия осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо пълен пакет от услуги, необходими на нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

ДЕЙНОСТИ :

  • Консервативно и оперативно лечение на заболявания на лицето, ушите, носа и гърлото;
  • Лечение на затруднено носно дишане и носни полипи;
  • Операции на сливици;
  • Отстраняване на чужди тела от ушите, носа и хранопровода;
  • Изследване на слуха;
  • Аудиометрия,
  • Тимпанометрия;
  • Отоневрология;
  • Слухови апарати;
  • Спешни прегледи.

Работи по договор с РЗОК.

 

Slider
Slider