СТМ Медива ЕООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Медива ЕООД - Служба по трудова медицина град София

СТМ Медива ЕООД - Служба по трудова медицина град София

Контакти:

0898 33 09 02

София, ул. Даскал Манол №7Б

stm.mediva@abv.bg

Служба по трудова медицина Медива EООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с удостоверение 434/04.12.2009 г. и вече повече от три години успешно консултира и подпомага работодатели и служители в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Техническите и кадрови ресурси на Медива СТМ ЕООД дават възможност да се прояви гъвкавост в организацията на дейностите и да се гарантира своевременно, качествено и съответстващо на всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд обслужване.

В екипа са включени лекари с висше медицинско образование, специалисти по Трудова медицина, Хигиена на труда, Професионални болести, както и инженери с висше икономическо образование. Персоналът ежегодно участва в курсове и специализации, с цел поддържане на висока квалификация и добро познаване на нормативните документи. СТМ Медива ЕООД има гъвкава ценова политика, съобразена с оптималното задоволяване изискванията на клиентите, с коректността и лоялността в партньорствата. Задачите се формират съгласно особеностите на обслужваните предприятия, фирми или организации.

УСЛУГИ НА МЕДИВА-СТМ ЕООД:

  • ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ И ПЕРИОДИЧНИ ЗДРАВНИ ПРЕГЛЕДИ
  • ОЦЕНКА НА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПРЕПОРЪКИ;
  • ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗНО НАЙ-НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ;
  • КОНСУЛТАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ.
Slider
Slider