Велес СТМ ЕООД | Служба по трудова медицина Варна

Велес СТМ ЕООД | Служба по трудова медицина Варна

Велес СТМ ЕООД | Служба по трудова медицина Варна

Контакти:

0885 54 50 70

Варна, ул. Драгоман № 9, ет. 1, Офис 1

office@veles-bg.com

Велес СТМ ЕООД е службата по трудова дисциплина  в гр.Варна на адрес: ул.д-р Железкова 16.

Трудовата  медицина е дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

  • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа
  • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда
  • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа.

Функциите на Службата по трудова медицина са предимно превантивни, свързани консултиране и подпомагане работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планиране и организиране на дейностите по:

  • осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
  • укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
  • приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.
Служба по трудова медицина
Велес МТ ЕООД извършва за Вас всички услуги, свързани с прилагането на ЗЗБУТ и наредба №3 /2008г./
Професионален подбор на персонал
Ние осъзнаваме ценността и ролята на човешкия фактор за успеха на Вашия бизнес. За това, като Ваши партньори и професионални консултанти, ние Ви подпомагаме в търсенето и избора на квалифицирани специалисти, на хора с качества, амбиции и желание за работа и развитие в конкретната сфера.
 
Изготвяне и управление на Европроекти
Велес МТ ЕООД предлага комплексно обслужване при подготовка на проектни предложения, което включва: изготвяне на проектни предложения, цялостно управление на проектите.
Slider
Slider