Д-р Антон Лалов - Акушер-гинеколог, гр. Смолян

Контакти:

0889 22 17 68

Смолян, бул.“България“ №2

anton.lavov@gmail.com

Д-р Антон Лалов – Началник АГ отделение в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”- гр. Смолян

Д-р Антон Лалов е завършил Медицински университет „Ив. Петрович Павлов” – град Пловдив през 1990 година. През януари 1996 година придобива специалност „Акушерство и гинекология” в Медицински университет София. Притежава професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” – Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Д-р Лалов е с 27 години стаж като лекар. През периода от 2000 до 2002 година и от 2005 до 2007 година е изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”. Бил е и зам.-председател на борда на директорите.

Slider
Slider