Д-р Румен Симеонов - Акушер-гинеколог град Пловдив

Д-р Румен Симеонов - Акушер-гинеколог град Пловдив

Д-р Румен Симеонов - Акушер-гинеколог град Пловдив

Контакти:

088 82 64 74

032 / 90 53 43

Пловдив, бул. България 234 - МБАЛ-Пловдив

Д-р Румен Симеонов завършва медицина в медицинския университет в Пловдив. Специалност придобива през 1986г.

До момента има 37 години стаж.

Бил е завеждащ отделение по акушерство и гинекология в МБАЛ- Първомай. След това практикува в Специализирана болница по патологична бременност,

стерелитет и репродуктивни проблеми в Пловдив.

В М-БАЛ- Пловдив е на работа от 1997 г. Дава консултации в отделението по акушерство и гинекология по график .

В практиката си е насочен към диагностика и лечение в областта на репродуктивното здраве.

Slider
Slider