Доц. д-р Светла Божинова – Акушер-гинеколог град Плевен

Доц. д-р Светла Божинова – Акушер-гинеколог град Плевен

Доц. д-р Светла Божинова – Акушер-гинеколог град Плевен

Контакти:

064 800 292

0888 71 49 68

Бургас, Транспортен диагностично-консултативен център – ТДКЦ ул. Иван Вазов 5

svetlabojinova@ abv.bg

Доцент д-р Светла Божинова завършва медицина във Висш Медицински Институт – София. Тя е един от основателите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Медицински университет – Плевен.

Работи главно по проблемите на рисковата бременност и ехографската диагностика на плода. Консултира и лекува бременни с неврологични заболявания (епилепсия, главоболие, полиневрити), сърдечно-съдови, ендокринни и други придружаващи бременността заболявания. Работи по проблемите на стерилитета и репродуктивното здраве, контрацепция и хормонолечение. Консултира и лекува жени в климактериум и менопауза. Използва съвременни методи за прекъсване на бременност по желание и медицински показания.

Доц. д-р Светла Божинова е един от основателите на катедра „Акушерство и гинекология“. През 1985 г. защитава кандидатска дисертация.
През 1994 г. е избрана за доцент и ръководител на Акушерска клиника, а след преструктуриране е началник на Клиника по рискова бременност във МУ Плевен.

Автор е на 3 монографии и автор в 1 чуждестранен и 2 български сборника по актуални проблеми в акушерството и гинекологията. Участва в национални и международни конгреси, споделяйки българския опит с научни доклади по перинатология, ехографска диагностика, хормонално лечение и друго.

Работи с НЗОК.

ДКЦ към СБАЛАГ СВЕТА МАРИНА – Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Симеон 23
Работно време: Понеделник : 12:00 ч.-14:00 ч.; Вторник : 13:00 ч. -14:00 ч.; Петък: 13:00ч.-15:00 ч.

Slider
Slider