Д-р Сребрин Сребринов - Анестезиолог град Пловдив

Д-р Сребрин Сребринов - Анестезиолог град Пловдив

Контакти:

032 961 793

Пловдив, бул.
"България" 234

s.srebrinov@gmail.com

Д-р Сребрин Сребринов завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1982 г. Работил е в Районна болница Карлово до 1985 г. и в ЦСМП – Пловдив от 1985 до 1988 г. Към момента е началник на Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в Многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив.

Отделението е оборудвано с модерна апаратура и разполага с 10 легла. Намира се на 15-я етаж на болницата и в него се извършва реанимационна и анестезиологична дейност, денонощно наблюдение на пациенти, интензивно лечение.

Анестезиологът е важна член от медицинския екип. Специалистът се грижи за оперирания пациент не само по време на самата операция, но също така преди нея, когато се запознава с общото здравословно състояние на пациента, и след операция, когато предписва обезболяващи.

Д-р Сребрин Сребринов е висококвалифициран специалист с много богат професионален опит, натрупан през годините. Благодарение на това осигурява качествено медицинско обслужване.

Slider
; jQuery(".rw_fl_slider_img1").each(function(){ if( jQuery(this).attr("src") != "" ) { array_flexible1.push(jQuery(this).attr("src")); } }) var y_flexible1=0; var Rich_Web_Sl_FS_Arr_Type1 = jQuery(".Rich_Web_Sl_FS_Arr_Type1").val(); var answer = true; if(Rich_Web_Sl_FS_Arr_Type1 == "none"){ answer = false; } for(i=0;i").attr('src', array_flexible1[i]).on("load",function(){ y_flexible1++; if(y_flexible1 == array_flexible1.length) { var slider = jQuery('.mis-stage_1').miSlider({ speed: 1000, pause: 4000, increment: 1, slidesOnStage: 6, slidesContinuous: true, slidePosition: "center", slideScaling: 180, navList: false, navButtons: answer, navButtonsShow: true, classNavButtons: "mis-nav-buttons_1", classNavList: "mis-nav-list_1", classSlide: "mis-slide_1", classStage: "mis-stage_1", classSlider: "mis-slider_1", }); jQuery(".rw_fl_slider_figure1").css("height","auto"); jQuery("#RW_Load_Content_Navigation1").remove(); } }) } })