Д-р Филип Куманов - Ендокринология и болести на обмяната, андрология град София

Д-р Филип Куманов - Ендокринология и болести на обмяната, андрология град София

Д-р Филип Куманов - Ендокринология и болести на обмяната, андрология град София

Контакти:

0888 64 15 16

София, ул. Здраве 2

fkumanov@abv.bg

Завършил е Медицински факултет на Медицинска академия, София.

От 1979 г. на работа в Унвиверситетския Клиничния център по ендокринология и геронтология, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев” – София.

Защитени дисертации:

“Пролактинова секреция при мъжки  хипогонадизъм” и присъждане на „доктор по медицина” (1984г) и съответно “Онтогенетични аспекти на тестикуларната недостатъчност” за присъждане на“доктор на медицинските науки” (2008 г.).

Специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната.

Професор по ендокринология и андрология.

Специализации в чужбина:

 • 1987 г. – в Мюнхен със стипендия на Германската служба за академичен обмен (DAAD);
 • 1994 г. – в Рим с индивидуална стипендия на TEMPUS;
 • 2001 г. – в Кливланд, САЩ, със стипендия на ClevelandClinicFoundation.

Научни интереси:

Клинична невроендокринология, репродуктивна ендокринология, андрология, метаболитни нарушения, пубертет, климактериум.

Публикации:

250 оригинални статии, обзори, глави от учебници по ендокринология и участия в национални и международни форуми.

Автор на монографията “Климактериум у мъжа ?”.

Съставител и автор на монографията „Ендокринология на мъжката репродуктивна система”, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2013 г.

475 цитирания в престижни международни списания и монографии на научни трудове. Авторов h-index: 13

Преподавателска дейност:

Лекции по ендокринология на студенти и лекари.

Гост-лектор в Хумболдтовия Университет, Берлин (1999г.) и ClevelandClinicFoundation, САЩ (2006 г. и 2009 г.).

Лектор на  Европейския конгрес по андрология, Малмьо, Швеция (2002 г.).

Защитени дисертации на докторанти под мое ръководство – 2.

Научно-организационна и обществена активност:

 • Член на Европейската академия по андрология;
 • Член на Изпълнителния Комитет (ръководството) на Европейската невроендокринна асоциация (ENEA)в периода 2006 – 2010  г.;
 • Член на Европейското дружество по ендокринология (ESE);
 • Член на Американската Асоциация на Клиничните Ендокринолози.

Извършва диагноза и лечение на:

 • Болести на щитовидната жлеза,
 • Болести на хипофизата;
 • Болести на надбъбречните и половите жлези;
 • Захарен диабет;
 • Повишено окосмяване и и менструални нарушения при жени;
 • Безплодие у мъжа и жената;
 • Еректилни и други полови дисфункции;
 • Нарушения в протичането на пубертета.
Slider
Slider