Д-р Радостина Симеонова - Физиотерапия и рехабилитация град Пловдив

Д-р Радостина Симеонова - Физиотерапия и рехабилитация град Пловдив

Д-р Радостина Симеонова - Физиотерапия и рехабилитация град Пловдив

Контакти:

032 / 68 82 82

0898 46 25 95

Пловдив, ж.к. Тракия бл. 181, вх. Д ет. 1, 4023 кв. Тодор Каблешков - А3

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Пловдив през 2000 г. През 2005 г. придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина, а през 2015 г. специалност Трудова медицина.

Работи в сферата на редките болести от 2006 г. През 2008 г. защитава докторска дисертация  като редовен докторант в Медицинския университет в Пловдив. 

Член е на редица организации- Български лекарски съюз, Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина, Асоциация на общопрактикуващите лекари в България, Българската медицинска хомеопатична организация. Д-р Симеонова е специалист по трудова медицина и хомеопатия и също така има завършена магистратура по здравен мениджмънт.

КВАЛИФИКАЦИИ:
  • Член на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация и Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България;
  • Курсове по хомеопатия;
  • ставна ехография;
  • мануална медицина и др.

След дипломирането си д-р Симеонова работи 8 години като общопрактикуващ лекар. От 2008 г. до момента има собствена практика в Пловдив. От 2009 г. д-р Симеонова е част и от екипа на Медицински център за редки болести “РареДис” Пловдив.
Владее английски, немски и руски език.

Slider
Slider