Д-р Димитър Стоянов – Гастроентеролог град Силистра

Д-р Димитър Стоянов – Гастроентеролог град Силистра

Д-р Димитър Стоянов – Гастроентеролог град Силистра

Контакти:

086 / 82 13 50

086 / 81 84 75

0887 00 07 94

Силистра, ул. Петър Мутафчиев №80, МБАЛ Силистра АД, Отделение по вътрешни болести

Slider
Slider