Доц. Д-р Стоян Ханджиев - Гастроентеролог и епатолог град София

Доц. д-р Стоян Ханджиев - Гастроентеролог и Хепатолог град София

Доц. Д-р Стоян Ханджиев - Гастроентеролог и епатолог град София

Контакти:

0700 13 127

0888 80 76 37

София, бул. Цариградско шосе 66А (Сити Клиник)

dr.handzhiev@hotmail.com

Доц. д-р Стоян Ханджиев работи в областта на клинична гастроентерология и хепатология и е лицензиран експерт по Конвенционална ехография, Доплерова ехография, Инвазивна ехография.
Д-р Ханджиев извършва гастроентерологически манипулации, провежда профилактични прегледи и назначава лечение.

Членства в научни дружества:

 • Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ);
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ);
 • Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL);
 • Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB).

Клинични интереси:

 • Клинична и онкологична гастроентерология и хепатология;
 • Интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика и терапия на стомашно-чревният тракт, черен дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство;
 • Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания.

Специализации и квалификации:

 • Хамбург, Германия- Университетска клиника Епендорф;
 • Копенхаген, Дания- Болница Херлев;
 • Арнем, Холандия- Болница Арнем
 • Ерланген, Университетска клиника;
 • Сертифициран експерт по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черен дроб, перитонеално и ретроперитронеално пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия;
 • Сляпа чернодробна биопсия по метода на Менгини.

Доц. д-р Ханджиев извършва перкутанни процедури под ехографски контрол в условия на локална и обща венозна анестезия:

 • Биопсии на черен дроб;
 • Контрастна ехография;
 • Перкутанни холангиографии и трансхепатален билиарен дренаж;
 • Дрениране на чернодробни и извънчернодробни абсцеси в корема;
 • Локално лечение на първични и метастатични тумори на черния дроб.
Slider
Slider