Д-р Димитър Димитров - Хирург, ангиолог Враца

Контакти:

0888 35 65 36

Враца ул. Поп Коста Буюклийски №3

dr_dbdimitrov@abv.bg

http://www.dr-dbdimitrov.com/

Образование и квалификации

  • 1995г. – МУ-Плевен, висше медицинско образование;
  • 2004г. – специалност хирургия ;
  • 2008г. – курс по ”Здравен мениджмънт”;
  • 2010г. – МУ-София – ВСД-ултразвук на периферни съдове;
  • 2012г. – МУ-София – ВСД-ехография на коремни органи 1-во и 2-ро ниво;
  •  2017г. Специалност по Ангиология;

 

Членство
  • Българска асоциация по ултразвукова медицина;
  • Българско дружество по съдова и ендоваскуларна Хирургия и Ангиология;

Професионален опит

  • 1996-2008г. – МБАЛ “Хр. Ботев” Враца, хирургично отделение;
  • 2004г. – специализирана извънболнична медицинска практика – Хирургия, договор с РЗОК;
  • 2008-2012г. – ЦСМП на МБАЛ “Хр. Ботев” Враца, началник на филиал;
  • 2013г.-2017г. МБАЛ “Токуда”, специализация по Ангиология;
  • СИИМП “Д-р Димитър Б. Димитров” ЕООД гр. Враца ;

“Поддържам продължителна квалификация с участие на събития, конгреси и практически курсове с насоченост в съдовата патология и ендоваскуларно лечение в страната и чужбина.”

Конгреси и практически курсове в страната и чужбина.

2014 Balcan Endovascular Course (BEC)

2014, 2015 XIX Национална Годишна Конференция на БНДСЕХА

2015 Световен Конгрес на Международния Съюз по Ангиология (International Union of Angiology – IUA) Будапеща, Унгария 

2014, 2015,2016 LINC ( LEIPZIG INTERVENTIONAL COURSE)  Лайпциг, Германия

Дейности:

В кабинета се извършва диагностика и лечение на съдови заболявания.Дейностите включват -Цветна кодирана Дуплекс Сонография (ЦКДС),Пулсов Доплер, Предоперативни съдови консултации, Ендоваскуларно лечение на съдови болести, 

Еднодневна обща хирургия, Оперативно лечение на общи съдови заболявания, Етапна епикриза и съдови консултации за ТЕЛК.

 

Цветна Кодирана Дуплекс Сонография

Пулсов Доплер

Предоперативни съдови консултации

Ендоваскуларно

 лечение на съдови болести

Еднодневна Обща хирургия

Оперативно лечение на общо хирургични заболявания

Етапна Епикриза.Съдови консултации за ТЕЛК

Препоръчано за Вас