Доц. Д-р Борис Евгениев Сакакушев – Хирург и онколог град Пловдив

Доц. Д-р Борис Евгениев Сакакушев – Хирург и онколог град Пловдив

Доц. Д-р Борис Евгениев Сакакушев – Хирург и онколог град Пловдив

Контакти:

032 / 60 20 17

0889 71 66 72

Пловдив, бул. Пещерско шосе №66, етаж 7, І Хирургия, УМБАЛ Св. Георги

bsakakushev@gmail.com

Доц. Д-р Борис Сакакушев, ДМ има две специалности: по Хирургия от 1986 и Онкология от 2003. От 2008 година е републикански консултант по коремна хирургия.
Той практикува от 1987 год. в Първа Хирургична Клиника на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД Пловдив, на адрес: бул. Пещерско шосе № 66, етаж 7, сл. телефон: 032 602017
Доц. Д-р Б. Сакакушев е международен експерт в областта на спешната коремна хирургия, член на Борда на Световната Асоциация по Спешна Хирургия/WSES/, координатор за България и член на Редакционния Съвет на Световният Журнал по Спешна Хирургия/WJES/.
Като ръководител на хирургичен екип в І Хирургия от 1998 г. той има утвърдени области на интерес и многогодишен опит в онкохирургията – рак на хранопровод-стомах- дуоденум, т.черва, колон, ректум и анус, щитовидна жлеза и хепатобилиарната система; хирургия на предна коремна стена/хернии/; лапароскопска холецистектомия от 1995 г.; усложнено диабетно стъпало и др. От 2009 г. е основател и член на Онкологичния Комитет на УМБАЛ Св Георги.

Доц. Д-р Борис Е. Сакакушев е редовен Доцент по Хирургия към Катедрата по Обща Хирургия на Медицински Факултет, Медицински Университет Пловдив и е настоящ Член на Академичния Съвет на МУ Пловдив. Той е Лектор по хирургия на английски и български език на студенти медици, стажант-лекари, специализанти по Хирургия и Обща Медицина от България и по международната програма Еразъм от 2005.
Доц. Борис Евг. Сакакушев има над 150 публикации и съобщения в специализирани български и чуждестранни списания и участия в национални и международни конгреси, симпозиуми и други научни прояви.
Доц. Б. Сакакушев практикува и в МЦ „Хипократ“ 6 -150, гр. Пловдив, по договор с РЗОК, в понеделник и сряда от 14 часа, тел.- 6-150.
Доц. Б. Сакакушев е експерт по акредитация на лечебни заведения от 2000 год. с над 50 акредитации като ръководител и член на комисии по акредитация. Той извършва експертна дейност като одитор по ISO 9001-2008 в МУ Пловдив през 2010 – 2014. От 2005 г. е съдебно-медицински експерт по хирургия.

МЦ „Хипократ“ 6 -150, гр. Пловдив

 • 2014 – Преподавател по болничен мениджмънт по проект от ЕС
 • 2013 – Доцент по Хирургия към І Клиника по Хирургия на Катедрата по Обща Хирургия 2013 – Обучение мениджмънт за лекари финансирана от ЕС
 • 2013 – Сертифициран курс за одитори по ISO 9001-2008 -МУ Пловдив CGS
 • 2011-2014 – Републикански консултант по коремна хирургия
 • 2010 – Доктор по медицина, І Хирургия, Катедра по Обща Хирургия, МУ Пловдив
 • 2010 и 2012 – Сертифицирани курсове за одитори по ISO 9001-2008 CGS
 • 2010 – 2014- МУ Пловдив, Одитор по ISO 9001-2008
 • 2010 – Уъркшоп VAC Терапия, КСL Виена Австрия, Методи на лечение на открития корем
 • 2008 – Уъркшоп за HIPEC при перитонеална карциноматоза, Градска болница Додимотико,Гърция, воден от проф. П. Шугърбейкър и А. Тентес с 4 Асистенции на перитонектомии и интраоперативна термохемоперфузия
 • 2005-2014 – Лектор и р-л Модул по Хирургия на английски по п-ма Еразъм
 • 2005-2014 – Съдебно-медицински експерт по Обща Хирургия и Онкология от УМБАЛ Св Георги, Районен, Окръжен съд Пловдив и област,
 • 6.2003 – Специалност по Онкология, НОЦ София,
 • 2000 – 2014 – Председател и /или член на комисии по акредитация на ЛЗ в 50 акр. процедури
 • 2000 и 2005 – Курсове за Експерти по акредитация на ЛЗ към Акред. Съвет на МЗ, гр. София
 • 6.2000 – Методология на преддипломното преподаване и оценяване по хирургия – курс за университески преподаватели по хирургия по проект TEMPUS JEP BG 12480-97 „Преструктуриране на университетското обучение по Хирургия“ в Университетски к-ки „Сен Люк”, Департамент по Хирургия, Брюксел, Белгия
 • 11.1999 – Методология на преддипломното преподаване и оценяване по хирургия – курс за университески преподаватели по хирургия по проект TEMPUS JEP BG 12480-97 „Преструктуриране на университетското обучение по Хирургия“ – Медицински Университет „Маастрихт“ Департамент по Хирургия, Холандия
 • 12.1998 – Методология на преддипломното преподаване и оценяване по хирургия – курс за университески преподаватели по хирургия по проект TEMPUS JEP BG 12480-97 „Преструктуриране на университетското обучение по Хирургия“ в Университетски к-ки „Сен Люк”, Департамент по Хирургия, Брюксел, Белгия
 • 1998-2014 – Ръководител на хирургичен екип в І Хирургия
 • 9.1997-4.1998 – Ръководител курсове обучение за ОПЛ по хирургия, АГ, ортопедия, кардиология, анестезиология, мениджмънт, очни болести, неврология, УНГ и преподавател по хирургия по Проект за преструктуриране на здравния сектор и ПМП, БЛС /Световната Банка в гр. Пловдив
 • 6.1997 – Курс по Мениджмънт за лекари – Университет Кил, Манчестър, Великобритания
 • 4-6.1997 – Курс за университетски преподаватели по Обща Медицина – комуникативни управленски и лидерски умения и методология на университетското преподаване и оценяване – Университет Манчестър, Великобритания
 • 1996 – Главен Асистент в І Хирургия, МУ Пловдив.
 • 6.1996 – Курс по лапароскопска холецистектомия – технически умения при лапароскопската холецистектомия – МА София, ф-ма Етикон, гр. София
 • 9-12.1995 – Лектор по Хирургия на ОПЛ, СДО – БЛС Пловдив.
 • 8.1995 – Международен курс за преподаватели по Обща Медицина – комуникативни умения, отношения лекар-пациент – Свободен Университет Брюксел, гр.Антверпен Белгия,
 • 4.1995 – Курс обучение за работа с механични съшиватели-механични резекции анастомози в гастроинтестиналната хирургия – МА София, ETHICON и Джонсън и Джонсън, София
 • 3-6.1994 – Международен курс за преподаватели по Обща Медицина – практически умения на ОПЛ, мениджмънт на частната медицинска практика – Свободен Университет, Брюксел, Белгия, У-тет гр, Порту, Португалия, У-тет гр. Гронинген, Холандия
 • 1992 – Старши Асистент, І Хирургия, ВМИ Пловдив
 • 1992 – Курс „Доцимология“-Методи на университетскотго оценяване-МА София
 • 1991-2014 – Отговорник по Учебна Дейност на Катедрата по Обща Хирургия
 • 1988 – Курс „Медицинска педагогика“-Методи на университетскотго преподаване-МА София, Специалност Хирургия – МА – София, специалист – хирург
 • 6.1988 – Специалност Хирургия – МА София
 • 1987 – Асистент/след конкурс/ в І Хирургия, ВМИ Пловдив.
 • 1987 – Основен.курс за специалност „Избрани глави от хирургията“ МА София І и ІІ Хирургия
 • 1987 – Ординатор-хирург-ХО – Районна б-ца Асеновград
 • 1984 – 1986 – Ординатор-хирург-ХО – Окръжна б-ца, Хасково
 • 1981-1983 – Мадши полкови лекар в БНА – София,Ст Загора, Пловдив
 • 1981 – Ординатор-хирург- ХО – Районна болница – Димитровград
 • 1974-1980 – Висше Образование – медицина – ВМИ Пловдив
 • 1969-1974 – Средно Образование – Английска Езикова Гимназия, „Г. Кирков“ гр. Пловдив
 • ЧЛЕНСТВА в ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • от 1990 – съучередител и член на Българския лекарски съюз
 • от 1991 – съучередител и член на Свободния Медицински Синдикат към Асоциацията на Демократичните Синдикати в България
 • от 1995 – член на Българското Хирургическо Дружество
 • от 2000 – експерт по акредитация на ЛЗ към Акред. Съвет на МЗ
 • от 2002 – член на Съюза на Учените в България
 • от 2003 – член на УС на НССЛХ Национален Съсловен съюз на Лекарите Хирурзи – координатор за регион Пловдив
 • от 2005 – съдебно-медицински експерт по хирургия и онкология
 • от 2009 – член на онкологичния коминтет на УМБАЛ “Св. Георги”
 • от 2011 – член на комисията по лекарска етика БЛС Пловдив
 • от 2012 – член Асоциацията на Академичните Хирурзи/Association for Academic Surgery/ САЩ
 • от 2014 – член на Борда на Световната Асоциация по Спешна Хирургия/WSES/, координатор за България и член на Редакционния Съвет на Световният Журнал по Спешна Хирургия/WJES/
Slider
Slider