Д-р Трендафил Трендафилов - Обща и коремна хирургия, гр. Ямбол

Д-р Трендафил Трендафилов - Обща и коремна хирургия, гр. Ямбол

Д-р Трендафил Трендафилов - Обща и коремна хирургия, гр. Ямбол

Контакти:

0898 60 24 58

ДКЦ 1 - Ямбол

Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 68

trendok@abv.bg

Д-р Трендафил Трендафилов е завършил висша медицина във ЛПМИ гр.Санкт Петербург през 1988г. Специалност обща и коремна хирургия придобива в МУ гр.София през 1997г.

Прегледи и диагностициране на хирургични и коремни заболявания както и хирургични манипулации извършва в ДКЦ 1, гр.Ямбол.

Оперативна дейност се извършва в СХБАЛ “Амброаз Паре” гр.Сливен – Адрес: бул. „Хаджи Димитър“ 68 8803 Даме Груев, Сливен.

Д-р Трендафилов работи с НЗОК и частни пациенти.

Slider
Slider