Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров д.м. – Хирург гр. София

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров д.м. – Хирург гр. София

Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров д.м. – Хирург гр. София

Контакти:

02/ 923 02 36

0887 70 64 84

София, ул. Св. Георги Софийски 1

todorovgeo@gmail.com

Носител на орден “Стара планина” първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на медицинското образование, наука и практика в България.

Началник на Университетската Клиника по хирургически болести към Александровска болница – Втора хирургия

Ръководител на Университетската катедра по хирургия към Медицинкси Факултет към Медицински Университет – София. 

Проф. Тодоров е награден с указ №308 на основание чл. 98 т. 8 от Конституцията на Република България с орден “Стара планина” първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на медицинското образование, наука и практика в Република България от Президента на Република България Румен Радев на 30.12.2020 г.

Практикува в УМБАЛ Александровска в град София.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 • 1979 г. – Висше медицинско образование Медицинска Академия, гр. София
 • 2009 г. – Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве
  Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • 1986 г. – Специализация по обща хирургия
  УМБАЛ “Александровска”, гр. София
  Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”
 • 1993 г. – Специализация по лапароскопска хирургия
 • Rottenburg Wume, Германия Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie
 • Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany
 • 1993 г. – Специализация по лапароскопска хирургия
 • Аmsterdam, Холандия Free University Hospital, Department of Surgery
 • “Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course
 • 1994 г. – Специализация по лапароскопска хирургия
 • Cleveland, Ohio, САЩ Лапароскопска ингвинална херниопластика
 • 1995 г. – Специализация по торакоскопска хирургия Wurttemberg, Германия Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”
 • 1996 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Еrasmus University – Rotterdam, Холандия Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия
 • 1998 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium – Тuttlingen, Германия Лапароскопска ингвинална херниопластика
 • 2000 г. – Клинична онкология Athens, Гърция International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC
 • Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”
 • 2008 г. – Специализация по лапароскопска хирургия Stockholm, Sweden, June 2008 „NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”

ДЕЙНОСТИ:

Проф. Тодоров е внедрил ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в България.

Проф. Тодоров извършва:

 • лапароскопско лечение на хернии
 • лапароскопски операции при хиатални хернии
 • лапароскопски апендектомии
 • лапароскопски резекции на дебелото черво
 • лапароскопски операции при болестно затлъстяване
 • ендоскопски операции при тумори на надбъбречната жлеза
 • лапароскопски операции при тумори на панкреаса
 • лапароскопска жлъчно- чернодробна хирургия
 • оперативни интервенции върху щитовидна жлеза
 • лапароскопски операции при заболявания на стомаха и тънките черва
 • лапароскопски операции при заболявания на панкреаса

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
Дисертационен труд – „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”
ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
„Радиоизотопен метод за коплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”

ИЗОБРЕТЕНИЯ
„Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”

НАУЧНИ ТРУДОВЕ
Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Председател на Българското Хирургическо Дружество (БХД)
Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД
Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)
Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)
Член на International College of Surgery (ICS)

НАГРАДИ
Награда на Медицински Факултет София „Проф.д-р Парашкев Стоянов“ за високи постижения в медицинската научна и преподавателска дейност.
Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005
Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010
Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011
Награден с указ №308 на основание чл. 98 т. 8 от Конституцията на Република България с орден “Стара планина” първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на медицинското образование, наука и практика в Република България от Президента на Република България Румен Радев на 30.12.2020 г.

 

Slider
Slider