Д-р Манол Соколов - Хирург град София

Д-р Манол Соколов - Хирург град София

Д-р Манол Соколов - Хирург град София

Контакти:

0888 760 241

София, УМБАЛ ”Александровска” ЕАД

info@doctor-manol-sokolov.com

Моята мисия е да направя и невъзможното, за да излекувам или да подобря състоянието на нашите пациенти. За мен е важно да не преставам да придобивам нови знания и опит от непрекъснато развиващата се световна хирургия, да взаимствам „тънкостите“ („tips and tricks”) на иновативни оперативни процедури и методи от международно признати хирургични школи, да усъвършенствам своите умения и да ги прилагам в ежедневната си работа.
Моят научен и практически интерес е насочен основно към хирургията на колоректалния рак. На него е посветена и моята докторска (PhD-) дисертация: “Хирургичен подход при локално авансирал колоректален рак – комбинирани, разширени и съчетани оперативни интервенции“, както и съавторството ми в международен учебник. Моята практическа активна хирургична дейност обхваща:

  • оперативни интервенции при злокачествени и доброкачествени заболявания на органите на гастро-интестиналната система (стомашно-чревен тракт, чернодробно-жлъчно-панкреатична система);
  • проктология – заболявания на ануса и перианалното пространство;
  • миниинвазивни (лапароскопски) оперативни интервенции;
  • хернии на предна коремна стена (конвенционални-„отворени“ и лапароскопски-“безкръвни“);
  • злокачествени и доброкачествени заболявания на млечна жлеза;
  • спешна хирургия.
Slider
Slider