Проф. Марио Станкев - Съдов хирург град София

Проф. Марио Станкев - Съдов хирург град София

Проф. Марио Станкев - Съдов хирург град София

Контакти:

029 / 21 71 57

029 / 21 15 01

0884 88 35 35

София, ул. Коньовица 65

Проф. д-р Марио Станкев е специалист по съдова хирургия. Началник е на Клиника по съдова хирургия и ангиология при Национална кардиологична болница. Завършил е медицина през 1985 г. в София.

Работил е като старши и главен асистент в УБ “Света Екатерина “. От 2003 г. – завеждащ клиника. От 2004 г. – „Доктор” по съдова хирургия след защитен дисертационен труд на тема: „Ссъдово-хирургични аспекти на бъбречната трансплантация”.
От 2005 г. – “доцент” по съдова хирургия. От 2005 – 2010 г. изпълнителен директор на Националната кардиологична болница.
От 2012 г. „професор“ сърдечно-съдова хирургия.
От 2013 г. – изпълнителен директор на Националната кардиологична болница.
Има специалности по хирургия и съдова хирургия и ендоваскуларна хирургия, като и диплома за здравен мениджмънт.

Специализирал съдова хирургия, чернодробна и бъбречна трансплантация във водещи центрове в Германия, Италия и Англия.
Автор и съавтор на много публикации свързани с бъбречната трансплантация, хирургия на аортата и каротидните съдове, и висцерална хирургия. Автор на множество публикации, монографии и учебници по съдова хирургия и ангиология. Председател на българската Асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

Проф. Станкев работи в областта на цялата съдова хирургия , но с приоритети:

  • Операции на сънните артерии;
  • Коремни аневризми;
  • Венозна хирургия.

Приема в Националната кардиологична болница, кабинет по съдова хирургия.

Slider
Slider