Доц. Д-р Пламен Чернополски д.м. - Хирург град Варна

Доц. Д-р Пламен Чернополски д.м. - Хирург град Варна

Доц. Д-р Пламен Чернополски д.м. - Хирург град Варна

Контакти:

052 / 30 28 51

052 / 97 86 71

Варна, бул. Христо Смирненски №1 - УМБАЛ Света Марина, втора хирургия, етаж 11

p_chernopolsky@yahoo.com

Доц. д-р Пламен Милчев Чернополски д.м. е специалист по хирургия. Преподавател е в Катедрата по хирургически болести към Медицински университет – Варна.

Биография: Роден на 17.01.1980 г. в гр. Видин. През 1998 г. завършва Гимназия с преподаване на чужди езици в гр. Видин. През 2005 г. завършва МУ – Варна с пълно отличие – „Златен хипократ“. Същата година е номиниран за мини Нобелова награда за медицина. От януари 2006 г. е специализант по хирургия към Втора клиника по хирургия на МБАЛ“ Св. Марина“, а от ноември 2006 г. – ординаторхирург към същата клиника.

От 2008 г. е хонорован асистент към Катедрата по хирургически болести – МУ – Варна, а от 2009 г. е избран за асистент към УНС – Коремна хирургия при Катедрата по хирургически болести – МУ – Варна. Призната специалност по хирургия през 2011г. Основни научни интереси в областта на жлъчночернодробната и панкреатичната хирургия, лапароскопска хирургия. Има придобита магистърска степен по здравен мениджмънт от 2012 г. През 2015 г. защитава дисертация на тема „Палиативни интервенции при малигнен иктер“. Има специализация по лапароскопска хирургия. 

Slider
Slider