Доц. Д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. - Специалист сърдечно-съдова хирургия град Варна

Доц. д-р Пламен Панайотов, д.м. - Сърдечно-съдова хирургия град Варна

Доц. Д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. - Специалист сърдечно-съдова хирургия град Варна

Контакти:

052 / 97 85 27

052 / 97 86 00

Варна, ул. Христо Смирненски № 1

plamen.panayotov@mu-varna.bg

Slider
Slider