Доц. Д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. - Специалист сърдечно-съдова хирургия град Варна

Доц. Д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. - Специалист сърдечно-съдова хирургия град Варна

Доц. Д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. - Специалист сърдечно-съдова хирургия град Варна

Контакти:

052 / 97 85 27

052 / 97 86 00

Варна, ул. Христо Смирненски № 1

plamen.panayotov@mu-varna.bg

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. е специалист по сърдечно-съдова хирургия. Роден е през 1958 г. в град Пловдив, но понастоящем пректикува в град Варна –  УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД, Клиника по Кардиохирурия, 8 ет. От април 2008 г.  доц. д-р  Панайотов е началник на “Отделението по кардиохирургия” при МБАЛ „Св. Марина”.

Образование:

 • 1978/1984 г. Медицина, МА гр. София
 • 1993 г. Специалност по хирургия
 • 2000 г. Специалност по кардиохирургия
 • 2009 г. Здравен мениджмънт
 • 2013 г. “доктор” по научна специалност: “Сърдечно-съдова хирургия”
 • Квалификация: от 2000 г. специалност по кардиохирургия; от 1993 г. специалност по хирургия.
 • Допълнителна квалификация: 2009 г. Здравен мениджмънт
 • Специализация: Окт. 1999 – януари 2000 г. 4 месечна специализация в Texas Heart Institute, Houston, USA, август 2000  – октомври 2001 г. Istanbul Cardiology Hospital, Medical Faculty affiliated hospital

Професионално развитие:

 • 1984/85 г. „Интернатура по хирургия” към Военно-медицинска академия, София  
 • 1985/89 г. Лекар в гр. Стара Загора
 • 1989/91 г. Клиника по спешна хирургия, Институт „Пирогов”
 • 1991/99 г. Клиника по сърдечна хирургия, Болница „Лозенец”
 • 1999/2000 г. Клиника по сърдечна хирургия, Национална кардиологична болница, София
 • 2000/01 г. Кардиохирургично отделение в Кардиологична болница, гр. Истанбул, Турция
 • 2002/05 г. Клиника по сърдечна и гръдна хирургия, “Chest Diseases Hospital”, Kuwait
 • От 2005 г. и понастоящем: Отделение по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна
 • От април 2008 г. – началник на Отделението по кардиохирургия при МБАЛ „Св. Марина”
 • 2014 г. Конкурс за “доцент” по научна специалност: “Сърдечно-съдова хирургия

Доц. д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м. има множестно участия в научни форуми по кардиохирургия (в България и други страни в Европа, САЩ и Кувейт), кардиология, инвазивна кардиология, ехокардиография и др. Занимавал се с многоцентрово проучване за профилактика на раневите усложнения в кардиохирургията, иницирано от проф. Пол Фогт от Цюрих.
Ръководител е на специализацията по кардиохирургия на 9 специализанти, от които един е положил успешно държавен изпит за специалност по кардиохирургия; ръководител за «модул кардиохирургия» на специализанти по кардиология, гръдна и съдова хирургия.

Slider
Slider