Доц. Д-р Румен Филипов д.м - Гръден хирург град Варна

Доц. Д-р Румен Филипов д.м - Гръден хирург град Варна

Доц. Д-р Румен Филипов д.м - Гръден хирург град Варна

Контакти:

0886 30 29 36

052 / 97 86 00

Варна, бул. Христо Смирненски №3 - ВМА, Клиника по обща хирургия, ет.9, каб. 901

rumen.assenow@gmail.com

Завършил Медицинска Академия – София през 1980г.

Месторабота и длъжности:

 • Полкови лекар – 1980-1984 г
 • ВВМИ- София – клиничен ординатор – 1984-1987г.
 • Военна болница гр. Дупница – ординатор в хирургическо отделение – 1987-1991г.
 • ВМА – София – Клиника по гръдна хирургия – началник отделение – 1991- 2015г.
 • От 2016 г.- ІДоцент към Клиника по обща хирургия в МБАЛ-ВМА-Варна.

 Специалности:

 • Обща хирургия – 1987г.
 • Военна хирургия – 1989г.
 • Гръдна хирургия – 1996г.

 Удостоверения за правоспосолност:

 • Торакоскопска и медиастиноскопска хирургия – 2009г.
 • Ехографски изследвания – 2011г.

 Специализации в чужбина:

Германия:

 • СанАК – Мюнхен,
 • Централна Военна Болница – Кобленц
 • Военна болница – Улм
 • Болница „Вивантес” – Берлин

Австрия:

 • Пулмологичен център – Виена

Русия:

 • Уневерситетска болница Раменское – Москва

 Научни трудове:

 • Дисертационен труд на тема: „Торакоскопски операции при бенигнени заболявания”. Защита през декември 2007 г.
 • Над 50 публикации в наши и чужди списания по въпросите на торакоскопската хирургия, гръдната травма, операциите на млечната жлеза и хранопровода.

 Езици:

 • Владее отлично немски език и ползва английски и руски.

 Член на:

 • Европейска асоциация на гръдните хирурзи;
 • Българска асоциация по сърдечна, гръдна и съдова хирургия.
Slider
Slider