Доц. Д-р Сергей Димитров Илиев, д.м - Хирург град Плевен

Доц. Д-р Сергей Димитров Илиев, д.м - Хирург град Плевен

Доц. Д-р Сергей Димитров Илиев, д.м - Хирург град Плевен

Контакти:

0897 82 17 00

Плевен, ул. Георги Кочев №8А, УМБАЛ "Георги Странски" - Плевен

e_mihaylov@mail.bg

Доц. д-р Сергей Илиев – специалист хирург

Доц. Сергей Илиев е Началник Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия в Клиника по коремно-висцерална хирургия – УМБАЛ Плевен.

Роден на 22. 12. 1963 г. Завършил МГ ”Гео Милев” – Плевен през 1981 г. Завършил медицина 1989 г. в ВМИ-Плевен. Придобива специалност по обща хирургия 1996 г. Работил в СЗУ с. Деков; в хирургично отделение в ОБ-Левски и от 1994 г. като асистент в КПХБ във ВМИ-Плевен. Придобива Европейска диплома по Клинично хранене към ESPEN през 2011 г. Защитил Дисертационен труд на тема „Анални фисури и анални фистули – класификация, диагностика и лечение. Роля на Сфинктерната тонометрия при избора на хирургична техника и за оценка на резултата от проведеното лечение.“през 2012г. Доцент по Хирургия към КПХБ от 2013 г. Сертифициран хирург на конзола с роботизираната система „ Да Винчи“ през 2014 г. В момента началник отделение по КПГСХ.

Специализации: спешна неврохирургия, спешна хирургия, лапароскопска холецистектомия, лапароскорска хирургия на дебелото и правото черво, колопроктология, трансанална ендоскопска микрохирургия (ТЕМ), роботизирана хирургия, травма курс медицина на бедствените ситуации и масовите поражения, инфламаторни и функционални заболявания на дебелото черво, конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури, горна ендоскопия, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, перитонеална диализа. Курсове по клинично хранене и по педагогика и андрагогика.

Публикации: 60 статии в български и международни списания, 2 монографии; 65 презентации и постери.

Области на професионални интереси:

  • Заболявания на дебелото черво, ректума и ануса;
  • Миниинвазивна хирургия;
  • Лечение на диабетното ходило и трудно зарастващи рани;
  • Парентерално и ентерално клинично хранене при пациенти с коремни операции.

Член на БХД, НССЛХ, БУЛСПЕН, ЕСПЕН и EDS.

Работно време
Понеделник – 10:00 – 13:00 (Платен прием и по здравна каса)
Петък – 10:00 – 13:00 (Платен прием и по здравна каса)

Slider
Slider