Доц. д-р Васил Марков Божков д.м. – Коремен хирург град Варна

Доц. д-р Васил Марков Божков д.м. – Коремен хирург град Варна

Доц. д-р Васил Марков Божков д.м. – Коремен хирург град Варна

Контакти:

052 / 97 86 71

Варна, бул. Христо Смирненски №1, МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, ул. Проф. Марин Дринов №55

vasil.bozkov@mu-varna.bg

Доц. д-р Васил Марков Божков, д.м. е специалист по коремна хирургия.

Преподавател е в Катедрата по коремна хирургия към Медицински университет – Варна.

Роден 13.07.1973 г. Завършил средно образование през 1992 г. във Френска езикова гимназия гр. Варна. Завършил висше образование през 1998 г. в МУ – Варна. От 01.1999 г. е специализант по обща хирургия във Втора клиника по хирургия в МБАЛ „Света Марина“ – Варна, към Катедрата по хирургически болести на МУ – Варна. От 2004 г. е назначен като ординатор към Втора клиника по хирургия на МБАЛ „Света Марина“ – Варна. Призната специалност по хирургия през 2005 г. От 2007 г. е асистент към Катедрата по хирургически болести, а през 2011 г. главен асистент към същата катедра.

През 1998 г. провел стаж в гр. Безансон, Франция – детски болести и съдова хирургия. През 2001 г. в гр. Брюксел, Белгия – стаж 3 месеца по чернодробна хирургия. Основни научни интереси: в областта на лапароскопската хирургия, горна и долна ендоскопия, хирургията на жлъчните пътища. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „ Диагностично – терапевтична стратегия при пациенти с холангит“ за придобиване на ОНС – „доктор“.

Публикации

  • 61 в български и чуждестранни медицински списания и сборници.

Членства

  • От 2012г. е член на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists). Участва в български и чуждестранни хирургични форуми.
Slider
Slider
Здравен Регистър