Живко Андреев - Кардиолог град Стара Загора

Живко Андреев - Кардиолог град Стара Загора

Живко Андреев - Кардиолог град Стара Загора

Контакти:

0888 83 26 92

Стара Загора ул. Ген. Столетов 2

offices@umbal-kirkovich.org

Завършил медицина през 1985 г. във ВМИ- Варна. Утвърден специалист по кардиология и вътрешни болести с дългогодишен клиничен опит.
Кардиологията е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система.
Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология.

Практика:
УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович, ул. Ген. Столетов 2
Стара Загора
МЦ Св. Лука, ул. Стефан Караджа 88
Стара Загора, ул. Стефан Караджа 88

Slider
Slider