Д-р Галина Тишева - Личен лекар Плевен

Контакти:

0887 70 28 35

Плевен, ул. Генерал Тошев 10

g.tisheva@abv.bg

Доктор Галина Тишева е общопрактикуващ личен лекар и педиатър в град Плевен. Като семеен лекар извършва клинични и профилактични прегледи, имунизации.

Доктор Галина Тишева е специалист педиатър и личен лекар в град Плевен. Лекарят извършва комплексни профилактични прегледи, имунизации, диагностика и лечение на деца и възрастни.

Като общопрактикуващ личен лекар, Галина Тишева извършва диагностика на заболявания, профилактични прегледи на деца и възрастни, поставя детски имунизации и предлага консултации относно правилното развитие на децата. Семейният лекар има правомощия да издава направления за специалист, при нужда от специализирано лечение. Доктор Тишева може да издаде направление за специалист и да проследява назначеното от него лечение.

Специалист педиатър Доктор Галина Тишева Плевен
Доктор Галина Тишева е лекар педиатър в град Плевен.Като специалист по детски болести, лекарят извършва диагностични прегледи, проследява развитието на детето, издава лекарствени рецепти и и назначава лечение.

Специалистът по детски болести извършва проследяване за протичането на болести в детска възраст, както и физическото и психично развитие на децата. Педиатърът е изцяло отдаден на своята професия и подхожда индивидуално към проблемите на своите малки пациенти.

Доктор Тишева е спечелила доверието на много хора, относно методите на лечение и предписанията, които дава.

Доктор Галина Тишева разполага с медицински кабинет в град Плевен за извършване на профилактични прегледи. Като личен и семеен лекар, измерване остротата на зрението, взема урина и кръв за клинични лабораторни изследвания. При профилактичните прегледи на деца Доктор Тишева: измерва гръдна обиколка, измерва теглото, проверява очното зрение, измерва височината и консултира родителите относно правилното развитие на техните деца.

Slider
Slider
Здравен Регистър