Д-р Георги Кючуков - Специалист неврохирургия град Варна

Д-р Георги Кючуков - Специалист неврохирургия град Варна

Д-р Георги Кючуков - Специалист неврохирургия град Варна

Контакти:

052 / 82 15 70

0888 62 84 24

Варна, бул.Цар Освободител №100

Доц. д-р Георги Кючуков e специалист неврохирург с доказан медицински опит. Доктор Кючуков приема пациенти в своя кабинет в град Варна, бул. Цар Освободител 100.

Медицинският кабинет на доктор Димитър Кючуков е оборудван със съвеременна медицинска техника и апаратура.

Биография:

 • Доц. д-р Георги Недков Кючуков,дм е роден на 6.08.1950 г. в гр. София. Завършил средно образование в І Езикова гимназия гр. Варна с английски език.
 • Висше образование – 1969 год. ВМИ – Варна.
 • Работил като ортопед в Районна болница – гр. Девня, като асистент, ст. асистент и главен асистент в клиниката по неврохирургия при МУ – Плевен и като началник клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – гр. Варна.
 • От 1995 до 1997 год – Директор на МБАЛ „Света Анна” гр. Варна. 
 • В периода 2009 – 2011 г.  – ръководител на УНС по неврохирургия при МУ – Варна.
 • Защитена кандидатска дисертация на тема „Диагностика и лчение на туморите на гръбначния стълб и гръбначния мозък” през 1986 год.
 • Хабилитиран като доцент по неврохирургия в МУ – Плевен през 1996 год. и като доцент в МУ – Варна през 2009 год. 

Основни направления на научната дейност:

 • тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък,
 • хирургическо лечение на дегенеративните заболявания на гръбначния стълб, х
 • ирургично лечение на съдовите заболявания на главния мозък, 
 • хирургично и медикаментозно лечение на туморите на главния мозък.

Членства:

 • Дружество по неврохирургия,
 • Европейска асоциация на неврохирургичните дружества,
 • Американско неврохирургическо дружество,
 • Световно дружество по химиотерапия (ISC),
 • Международна миеломна фондация,
 • ИМАБ, зам. Главен редактор на Journal of IMAB
Slider
Slider