Доц. д-р Константин Узунов - Неврохирург град София

Доц. д-р Константин Узунов - Неврохирург град София

Доц. д-р Константин Узунов - Неврохирург град София

Контакти:

0887 41 66 59

София, бул. Тотлебен 21 - МБАЛСМ"Н.И.Пирогов"

Доц. д-р Константин Узунов има основен принос в Клиниката за въвеждане при репозиция и стабилизация на гръбначните травми на техники, използващи инструментариум от винтове (преди всичко транспедункуларни) и пръчки и по – специално в случаите със заден достъп при увреждания на високия шиен сегмент. Също така проучва въпросите за подпомогнатото чрез локално активиране на фибринолизата, посредством аплициране по хирургичен път в тях на съответни агенти, евакуиране на спонтанни интрацеребрални и интравентрикулни хематоми.

  • 1994 -1997 ръководител на проект за изследване на регенерацията на нервна тъкан към Националният фонд за научни издледвания .МУ- 4-МЕД
  • 1997 – благодарствено писмо от акад. Юхновски за изнесените резултати от проекта на международен форум в Германия /университета Вюрдзбург/
  • 1997 – научен ръководител на студентска научна сесия МА София

    Д-р Константин Узунов, неврохирург в „Пирогов”: Реконструктивните интервенции са огромен скок в гръбначната хирургия
Slider
Slider