Доц. Д-р Венелин Герганов - Неврохирург град София

Доц. Д-р Венелин Герганов - Неврохирург град София

Доц. Д-р Венелин Герганов - Неврохирург град София

Контакти:

0877 77 35 78

0888 62 84 24

София, бул. Тотлебен №21 - УМБАЛСМ Н. И. Пирогов

vgerganov@gmail.com

Oперативно лечeние и консултации:

 • Клиника по неврохирургия, INI (International Neuroscience Institute), Хановер, Германия
 • Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ “НИ Пирогов”, София

Образование и професионално развитие:

Доц. В. Герганов е роден на 19.06.1970г. в София. Завършва медицина в  Медицински Университет – София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.

Провежда субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроендоскопия, минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по гръбначна/спинална хирургия във Vienna, Австрия, в Германия и в САЩ.

Д-р Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на корифея на световната неврохирургия Проф. Маджид Самии. Учи питуитарна хирургия при проф. Р. Фалбуш, съдова хирургия при проф. Х. Берталанфи, ендоскопска трансназална хирургия при проф. В. Драф и спинална хирургия (Проф. Хармс и AO Spine) .

В момента е старши лекар (Leitender Oberarzt) в International  Neuroscience Institute в Хановер, Германия (директор проф. М. Самии).

Доцент по неврохирургия в Медицински Университет Хановер.

От май 2018 оперира и консултира в УМБАЛСМ “НИ Пирогов”, София: втората половин на всеки месец (две седмици).

Научнa дейност:

Автор на над 200 научни публикации (1700 цитирания в международни публикации)

Автор и cъавтор в 31 интернационални англоезични учебници/монографии, сред които и най-авторитетния Youmans Neurological Surgery.

През 2013г. излиза фундаменталната монография Surgery of Cerebellopontine Angle Lesions, автори на която са доц. В. Герганов и проф. М. Самии. Според данни на издателя Springer Verlag книгата се нарежда сред най-купуваните и влиятелни монографии в областта на неврохирургията. В момента се подготвя превод на китайски език.

Член на Редакционната колегия:

 • Clinical Neurology and Neurosurgery;
 • BioMed Research International
 • Neurosurgery Journal

Заместник главен редактор:

 • International Neuroscience Journal      

Членство в медицински/научни дружества:

 • Европейска Асоциация на Неврохирургичните Дружества
 • Интернационално Дружество по Неврохирургия Маджид Самии
 • Член на Форума на младите неврохирурзи към Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества, 2005 – 2008 г.
 • Германско Дружество по Неврохирургия
 • Българско Дружество по Неврохирургия
 • Европейско Дружество по Хирургия на черепната основа
 • Германско Дружество по Хирургия на черепната основа
 • Асоциация на Университетските преподаватели, Германия
 • Германско Дружество по Невромодулация

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА:

 • Southeast European Neurosurgical Society (SEENS)
 • Macedonian Neurosurgical Association

График:

 • Германия: първата половина на всеки месец
 • София: втората половина на всеки месец
Slider
Slider