Д-р Кана Принова – Невролог и отоневролог град София

Д-р Кана Принова – Невролог и отоневролог град София

Д-р Кана Принова – Невролог и отоневролог град София

Контакти:

0888 23 43 52

София, ул. Константин Иречек №44, (Център за рехабилитация - Авицена)

kprinova@yahoo.com

Д-р Кана Принова – Началник на трето отделение по „Заболявания на периферната нервна система” Завършва медицина в Медицински университет София. Придобива специалност нервни болести през 1987 година. От 1990 година работи във ВМА София, а от 2006 година е началник отделение. Придобит сертификат по отоневрология, както и международен сертификат за EDSS оценяване на пациенти с множествена склероза. Участва в множество международни клинични изпитвания. Участва в европейски и световни неврологични форуми, автор на редица публикации. Има специални интереси в областта на диагностиката и лечението на световъртежа от централен и периферен произход, първични и вторични главоболия, съдови заболявания, множествена склероза и дискови хернии.

Доктор Кана Принова е лекар-специалист невролог и отоневролог с дългогодишен опит и висока професионална квалификация.

Тя разполага с неврологичен кабинет в град София.

В него извършва прием, диагностика и лечение на пациенти с неврологични заболявания.

Доказателство за професионализма на Доктор Кана Принова е големия брой пациенти, посещаващи неврологичния и кабинет всеки ден. В своята практика тя се е специализирала в лечението на:

  • дискови хернии
  • множествена склероза
  • диабетна полиневропатия
  • мигрена
  • световъртеж с централен и периферен произход

ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСКОВА ХЕРНИЯ

Като специалист невролог и отоневролог, доктор Кана Принова извършва лечение на дискова херния в град София.

Дисковите хернии, обикновено се получават в резултат на износване на дисковете, най-вече от често вдигане на тежки предмети или при по-продължителен тежък физически труд. Този вид хернии засягат най-често хората на възраст между 30 и 50 години.

Симптомите при дисковата херния са режеща, остра и силна болка в областта на кръста. Подходът при лечението на дискова херния обикновено е консервативен, голяма част от пациентите с дискова херния не се нуждаят от операция. За успешността на лечението на дискова херния, важно условие е то да започне в ранния етап на заболяването.

Slider
Slider