Доц. д-р Борислав Дъбов – Офталмолог град София

Доц. д-р Борислав Дъбов – Офталмолог град София

Доц. д-р Борислав Дъбов – Офталмолог град София

Контакти:

0879 88 52 59

гр. София, ул. Тракия 46, Хирургична болница Света Богородица

office@hospitalbg.com

Доц. д-р Борислав Дъбов  е началник Очна клиника в МБАЛ „Света Анна“

-София, АД
1985-1986 г. – специализация по витреоретинална хирургия в университетска очна клиника – Мюнхен.

1988 г. – хабилитационен труд върху патология на ретината.

1986 г. – оперативна дейност върху задния очен сегмент – усложнени отлепвания на ретината, диабетна ретинопатия, кръвоизливи при тромбози, патология на макулата, лазертерапия. Активна дейност при заболявания на предния очен сегмент – глаукома, катаракта, роговични проблеми. Въведени са най-съвременни методи за отстраняване на старческо перде – факоемулсификация.

– Над 3000 операции, извършени при тежка патология на задния очен сегмент – диабетна ретинопатия, пролиферативна витреоретинопатия, тежки посттравматични ретинопатии.

Доц. д-р Борислав Дъбов – Офталмолог град София

ПАТОГЕНЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОЛИФЕРАТИВНАТА ДИАБЕТНА РЕТИНОПАТИЯ

Доц. д-р Борислав Дъбов – Офталмолог град София

 • Томография;
 • Оптична кохерентна;
 • Глаукома;
 • Катаракта;
 • Директната коагулация на ретината;
 • Диабет и око;
 • Сухо око;
 • Алергия и око;
 • Често срещани;
 • Полезно;
 • Лечебен план;
 • Контактни лещи.
 
ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ

OCT е безконтактна, неинвазивна, In Vivo методика за изследване на преден очен сегмент и ретина с резолюция близка до хистологично изследване.

Апаратът OCT/SLO Оpko Oti съчетава в себе си възможност за едновременно OCT сканиране и фундусова автофлуоресценция чрез сканираща лазерна офталмоскопия.

Тези две едновременни изследвания в комбинация с уникалното за този апарат изследване микропериметрия дават възможност за едномоментно изследване и корелиране на анатомията и функция,на ретината.

Това ни дава възможност да провеждаме скрининг и адекватно лечение на социално значимите заболявания : Възрастово свързана макулна дегенерация (ВСМД засяга 60% от населението над 60 г.възраст), Диабетен макулен едем (ДМЕ) и съдови заболявания на ретината.Както и правилна диагностика и подход за хирургично лечение на редица заболявания на витрео-ретинната повърхност

Апаратът има възможност да изследва анатомичните особенности и дебелина на Ретинния Неврофибрилерен слой ( RNFL) ,както и размер и обемни характеристики на главата на зрителния нерв ,което ни позволява скриининг и ранна диагноза на Глаукома .Параметрите на зрителния нерв ни дават възможност за диагностициране и на редица неврологични и съдови заболявания протичащи със засягане на папилата на зрителния нерв.

Излседването на предния очен сегмент дава възможност за преценка и интерпретация на структурата на роговица ,камерен ъгъл ,ирис и леща.Особенно важно е изследването на камерния ъгъл както и структурата на преден очен сегмент в скрининга и ранната диагноза на детската глаукома .

Slider
Slider