Д-р Златка Ямболиева - Офтомолог град София​

Д-р Златка Ямболиева - Офтомолог град София

Д-р Златка Ямболиева - Офтомолог град София​

Контакти:

0888 58 80 04

0884 22 60 64

София, ул.Враня 109-111

zlatka_yambolieva@abv.bg

Образование и обучение:

  • 1993-1999 г. – Магистър – лекар по медицина, МУ София;
  • 2002-2006 г. – Специализация по очни болести, УМБАЛ „Александровска”, гр. София;
  • 2006 г. – Придобита специалност по офталмология.

Заемани длъжности:

  • 2000-2002 г. – Общопрактикуващ лекар в гр. Пловдив;
  • 2002-2006 г. – Специализант в Клиника по очни болести УМБАЛ “Александровска”, гр. София;
  • 2006-2014 г. – Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД, гр. Пловдив;
  • 2011-2014 г. – Лекар-офталмолог в МЦ I, гр. Пловдив;
  •  от 2014 г. – Лекар-офталмолог в СОБАЛ “Пентаграм” гр. София и МЦ “Пентаграм – 2012”, гр. София.

Членства:

  • Български лекарски съюз (БЛС);
  • Българско дружество по офталмология (БДО);
  • Съюз на очните лекари в България (СОЛБ);
  • Национална глаукомна асоциация (НГА);
  • Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS).

Курсове, специализации, сертификати:

 • 2003 – Факоемулсификация, МУ София;
 • 2005 – Ехорафия в офталмологията, МУ София;
 • 2005 – Периметрия, МУ София;
 • 2005 – Лазери в офталмологията, МУ София;
 • 2005 – Флуоресцеинова ангиография, МУ София;
 • 2005 – Съвременни подходи в терапията на глаукомата, София;
 • 2009 – Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив;
 • 2011 – Basic Phacoemulsification Course, Виена;
 • 2011 – Verisyse Phakic IOL Course, Виена;
 • 2011 – 3rd LECOP Intraocular Inflammatory Disorders Course, Прага.
Slider
Slider