Доц. Владимир Русимов д.м. Ортопед и Травматолог град софия

Доц. Владимир Русимов д.м. - Ортопед и Травматолог град София

Доц. Владимир Русимов д.м. Ортопед и Травматолог град софия

Контакти:

02 / 465 39 40

0887 46 92 29

София, ул. Пчела 15

София, ул. Св. Георги Софийски № 3

vrusinov@gmail.com

Завършва медицина през 1995 г. в МУ-София. Специализирал е във Франция, Германия, Швейцария, Испания, Белгия и други, с придобити сертификати в съответната област.

От 1994 до 1997 е волонтиер в Спешното отделение, а през 1998 г. започва специализация в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”. Назначен е за лекар-ординатор последователно в Първа и Трета клиника по ортопедична травматология на същата болница.

Придобива специалност “Ортопедия и травматология” през 2002 г. и сертификат за високоспециализирани дейности по “Артроскопия”.

В периода 2006-2007 г. е завеждащ отделение по “Артроскопска травматология” към Трета клиника по ортопедична травматология на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”.

През 2007 г. постъпва на работа в новосъздадената клиника по “Артроскопска травматология” към Катедра по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА, а 5 години по-късно я оглавява.

През 2012 г. защитава успешно дисертационен труд на тема “Артроскопска стабилизация при предна травматична раменна нестабилност”, а от 2015 г. придобива академична длъжност „доцент”.  

Тесните професионални интереси на доцент Русимов са в областта на раменната хирургия – фрактури, ендопротезиране, артроскопски реконнструкции и мускулно-сухожилна транспозиция, както и в областта на артроскопската реконструктивна хирургия на тазобедрена, колянна и глезенна стави. 

Има над 100 публикации, доклади и участия в конгреси, конференции и курсове на национално и международно ниво.

Член е на БОТА, EFFORT, ESSKA и SICOT.

Дейност:

 • протези
 • контрактурация на дюпюитрен
 • контрактури
 • парализа на нерва
 • полиневропатия
 • hallux valgus
 • плоскостъпие
 • ревматоиден артрит
 • ишиас
 • посттравматични състояния
 • стеноза на гръбначния канал
 • еквиноварус
 • следоперативни състояния
 • навяхвания на става
 • ишиас
 • сколиоза
 • щракване пръст
 • затлъстяване
 • хемангиоми
 • невралгия
 • невропатия
 • детска церебрална парализа
 • сарком на юинг
 • голф лакът
 • тенис лакът
 • периферна невропатия
 • инвалидност

 

Приемно време:

Понеделник – Петък  07:30-13:30 

Slider
Slider