Д-р Владимир Велков - Ортопед град София

Д-р Владимир Велков - Ортопед град София

Д-р Владимир Велков - Ортопед град София

Контакти:

0886 30 29 00

02 / 960 49 51

София, ул. Димитър Моллов №1

Д-р Владимир Велков е ортопед-травматолог – Външен консултант в МБАЛ “Вита”. От 2008 г. практикува и в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”като ортопед-травматолог.

Професионална биография:
2000 г. – 2004 г. – УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, клинична ординатура по Ортопедя и травматология.
1996г. – 2000 г. – ОРБ “св. Петка”, Видин, ортопед-травматолог.
2013 г. – правоспособност да извършва диагностични и терепевтични дейности под рентгенов контрол
2010 г. – правоспособност по “Артроскопия на стави”
2009 г. – правоспособност по “Ендопротезиране на стави”
2004 – придобита специалност Ортопедия и травматология;
1996 – магистър по медицина.

Специализации и курсове:
2016 г. – Артроскопия на раменна става, Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology, Хърватска.
2015 г. – Артроскопия на раменна става, Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology, Хърватска.
2014 г. – Артроскопска хирургия на колянна става, Мюнхен, Германия
2013 г. – Артроскопия на раменна става, Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology, Хърватска.
2012 г. ІХ International course on Arthroscopic techniques, Ljubliana, Slovenia.
2011 г. – АО курс, оперативно лечение на фрактури, АО Фондация.
2006 г. – Курс “Съвременни системи за протезиране на тазобедрена и колянна става, Мед. университет, Плевен. 

Slider
Slider