Д-р Първан Кръстев - специалист по детски болести град Монтана

Д-р Първан Кръстев - специалист по детски болести град Монтана

Д-р Първан Кръстев - специалист по детски болести град Монтана

Контакти:

0887 16 99 29

Монтана, ул. „22-ри септември“ 56

pyrvankrustev@mail.bg

Доктор Първан Кръстев е завържил I Медицинска академия – гр. София и Висш Медицински университет – гр. Пловдив.

Магистър-фармацевт

Специалист по детски болести

Има собствена аптека на ул. 22-ри Септември №56 в гр. Монтана.

Като специалист по детски болести, д-р Първан Кръстев се занимава с проследяването на физическото и нервно-психическото развитие на децата, диагностика и лечение на заболявания при тях.

Д-р Кръстев има около 45 публикации в средсвата за масова информация, съобщения на научно-практични конференции и научно медицински издания посветени на здравеопазването и най-вече в детскоо здравеопазване.

Д-р Първан Кръстев е педиатър с богат опит в областта, практикува в Отделение по педиатрия – МБАЛ д-р „Стамен Илиев“ гр.Монтана.

Дейност:

  • Лечение на детски заболявания;
  • Наблюдение на развитието на новородени и бебета;
  • Поставяне на имунизации (ваксини);
  • Следене на тегло, ръст и правилно развитие при децата;
  • Издаване на направление за преглед при специалист;
  • Профилактика на здравословни проблеми при деца;
  • Амбулаторни прегледи;
  • Прегледи на деца с хронични заболявания;
  • Профилактични прегледи за гръбначни изгривявания и наднормено регло.

При по-голяма част от детските заболявания е от излючително голямо значение те да бъдат установени на време, за да може да се назначи подходящо лечение, което да доведе до желаните резултати.

Slider
Slider