Д-р Велислава Мартинова - психиатър и психотерапевт град Ловеч

Д-р Велислава Мартинова - психиатър и психотерапевт град Ловеч

Д-р Велислава Мартинова - психиатър и психотерапевт град Ловеч

Контакти:

0884 60 83 49

Ловеч, ул. Стефан Караджа No. 3

dr_vili@ abv.bg

Д-р Велислава Мартинова е със завършено висше медицинско образование през 1991 година във ВМИ Плевен. Висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър по Специалност „Медицина”, с професионална квалификация „Общ лекар” и придобита специалност „психиатрия“ от 12.1996 от Медицински Университет София. Работила е като Началник отделение в Държавна психиатрична болница – Ловеч и основните и дейности и отговорности са били свързани с:

Диагностика и лечение на психичните заболяване, психотерапевтично обгрижване на потребителите на психиатрични услуги, психосоциална рехабилитация, водене на случаи, участие и екипно сътрудничество в програми за психично-здравни грижи, реализиращи се в клиниката и в частност в лечебните звена, психологична и психосоциална интервенция, изготвяна на  експертни оценки /ТЕЛК, СПЕ, суициден риск, терапевтично повлияване/ и пр.

От 2019 д-р Мартинова работи на пълен график  в амбулаторията като психиатър специалист. Провежда  лечение на психиатрични заболявания при възрастни, като консултира и деца и юноши. При децата и юношите се работи основно с психотерапевтични подходи от различни модалности. Издава медицински удостоверения за психичен статус, дееспособност, работа с класифицирана информация. Има сключен договор с РЗОК.

Д-р В. Мартинова има значителен професионален опит и завършени допълнителни квалификации в областта на зависимостите: не само само медикаментозното лечение, свързано с провежданата от нея Програма за лечение на лица с опиеви агонисти и агонист-антагонисти при лица, зависими от опиоди, регистрирана с разрешение на Министерство  на Здравеопазването, но и в областта на превенцията на зависимостите. Нейна лична мисия до момента е провеждане на много форуми, свързани с повишаване обществените нагласи и толерантност към наркозависимите. Участвувала е в много обучения на учители и ученици  и е организирала такива семинари, работа по проекти –  тема: «Употребата на психоактивни вещества в юношеска възраст» и пр. Има провеждани обучения за работа с тинейджъри свързани с агресия. Като психиатър редовно посещава ежегодно наши и европейски форуми с цел повишаване на квалификацията и по-добрата ранна диагностика на психичните заболяване и новите терапевтични  възможности.

Има обучения в насока  зависимости и психотерапия – Завършила курс по Метадонови програми и поддържащо лечение – придобит сертификат след положен изпит и регистрирана Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти за лица ,зависими от опиоди. В тази сфера продължава обучението си с всички актуални семинари и конференции. Редовно участвувала в Институт по зависимости – проф. Игор Куценок, както и в проведения курс по Мотивационно интервюиране.

Провела двугодишно обучение по по Фамилна терапия в Национален Център по Наркомании при – проф. Бранко Гачич.

Проведени обучение по краткосрочна и фокусирана към решения терапия. Проведени многократни обучения по когнитивна терапия – С в областта  на хранителното разстройство, тревожното разстройство, паническо разстройство.

От 2015 година активно се занимава с арттерапията като метод на психотерапията. Провела едногодишно обучение в Институт по арттерапия и експресивни изкуства . Оттогава до настоящият момент непрекъснато работи и продължава квалификацията си в тази област с после следващи обучения и курсове, както и онлайн обучение. Специални интереси има в областта на работата с деца и юноши. В тази връзка са и обученията, които посещава.

Д-р Мартинова има  дългогодишна клинична практика като психиатър в областта и счита, че експресивната арттерапия е метод, който разширява полето на работа на психиатъра и създава нови възможности пред пациента.

Д-р Велислава  Мартинова е член на :
Дружество Частна Психиатрия
Българска психиатрична асоциация
Българска Метадонова асоциация
Български Лекарски Съюз
Член  на SEPD – Испания

Психотерапия

Психотерапия – психотерапевтичния процес е съвместно лечение на психосоциални, психосоматични и поведенчески разстройства  или състояния на страдание. Психотерапията е основана на диалог, връзката между индивид и психотерапевт, която осигурява благоприятна среда, която позволява да се говори открито с някой, който е обективен, неутрален и неосъждащ. Психотерапевтичният процес дава на клиентите възможността да разпознаят и променят старите, себеограничаващи ги модели от миналото, кото носят болка в настоящето, за да се чувстват свободни да живеят по нов начин в бъдещето. Клиентите, предприемащи процес на терапия имат желание да разберат себе си, своите взаимоотношения и да създадат възможности да живеят живота си по един осъзнат, творчески и спонтанен начин, и да се отворят за повече интимност.

 • Главоболие;
 • Проблеми със съня и страхови състояния;
 • Депресия;
 • Натрапливи мисли;
 • Хранителни разстройства;
 • Зависими поведения алкохол, наркотици, хазарт;
 • Старчески психични увреждания /деменции/;
 • Психични разстройства /психози/;
 • Осъществява продължаващо наблюдение и лечение на деца със СОП (специфични образователни потребности) и с психични проблеми след консулт с детски психиатър;
 • Психотерапия с деца и юноши с проблемно поведение;
 • Психотерапия – индивидуална и групова;
 • Издава медицински удостоверения за психичен статус за институции, за класифицирана информация, за дееспособност.

Лечение на зависимости

Към практиката на д-р Мартинова има регистрирана Програма за лечение на лица с опиеви агонисти и агонист -антагонисти при лица,  зависими от опиоди .

Програмата е регистрирана с разрешение на Министерство на Здравеопазването и предлага лечение на опиодно зависими лица  съгласно определени критерии, посочени в Медицински Стандарт Психиатрия.

 • Разполага с двама психиатри, две медицински сестри и психолози;
 • Програмата осигурява комплексно лечение на зависимостта съгласно одобрен проект в Национален Институт по Обществено Здраве;
 • Програмата включва определен брой  места определени от МЗ;
 • Включването става след предварително среща с екипа на програмата.
Slider
Slider