Д-р Костадинка Крумова - Психиатър град Варна

Д-р Костадинка Крумова - Психиатър град Варна

Д-р Костадинка Крумова - Психиатър град Варна

Контакти:

052 60 00 27

0888 31 00 44

Варна, ул. Алеко Константинов 5

Д-р Костадинка Крумова работи в областта на общата и съдебна психиатрия в МЦ Олимед, Варна.
Обща психиатрия – психиатрични прегледи, терапия на психичните заболявания, клинична психиатрия
Съдебна пихиатрия – Съдебна психиатричната експертиза (СПЕ), съдебнопсихиатрична помощ, социалноправна помощ,
определяне на вменяемостта и психичната годност за правилна оценка на фактите.

 За мен:

Психиатър д-р Костадинка Крумова завършва висше медицинско образование във МУ, Варна през 1976 г.
1986 г. – придобива специалност по психиатрия в Медицински университет, София.
През 1998 г. специализира в Кантонална болница в град Листал, Швейцария.
.

Slider
Slider