Даниела Кръстева - психолог и психотерапевт град Плевен

Контакти:

0876 51 39 56

Плевен, ул. „Странджа“ №67, вх. А

daniella_kr@abv.bg

Казвам се Даниела Кръстева.

Тук си и това не е случайно!

Всяка среща с определен човек, всяко събитие в живота се случва с определена цел.

Тук си, защото:  Страхуваш се от нещо; Без сили си, поради емоционален срив; Носиш мъка и болка; Не можеш да вземеш важно за теб решение; Чувстваш се неудовлетворен, неразбран, самотен; Не можеш да споделиш неща, които таиш в себе си, дори пред най-близките си хора? Искаш да си по-уверен в себе си…

Когато страда тялото, човек се обръща към лекар. Цел на терапията е тялото и душата заедно да са здрави, защото голяма част от физическите заболявания са психосоматични. Появяват се в резултат от наши мисли, емоции и преживявания. Когато страда душата, е нужен психолог. Ние психолозите, сме същите хора като теб. Аз също „работя” върху себе си, подлагам се на терапия, за да се развия и да променя в себе си грешните поведенчески модели, които нося от детството си. Понякога поставям работата си под съмнение, за да бъда критична и обективна, в полза на теб. Винаги, когато интуицията ми казва, че нещо има, което е там в тъмното и нещата не стоят като по учебник, проверявам преценките си….търся, чета, консултирам се. Водена от базовото правило – да не навредя!

Често хората ме питат: „Не се ли натоварваш с проблемите на хората?“…..

Обичам си работата, защото всеки път, когато човек си тръгва от кабинетчето ми, виждам усмивка, надежда, благодарност. Психотерапевтичната работа ме зарежда и удовлетворението е взаимно.

  • Магистър по психология – Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, Катедра Психология;
  • Когнитивно-поведенческа психотерапия – Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия – Петър Василев, 3 години и половина, около 350 часа до момента; Преминала нивата на личен опит и базисни умения. Под супервизията на д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, психоаналитичен терапевт и супeрвизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia) и по когнитивно-поведенческа терапия;
  • Когнитивно-поведенческата терапия е подход, към решаването на проблеми в които човек изпитва негативни емоции и съответно поведението му не му е от полза, а по скоро му пречи. Този този подход на терапия е структуриран и обучава клиента как да открива сам грешките в автоматичните си мисли, които носят негативните емоции и да ги преработва до здрави мисли;
  • Класическа хипноза – Ельман Османов, 24 часа;
  • Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия (БАХХ) с председател Калин Цанов, акредитирано от Европейско дружество по Хипноза – 130 академични часа, от които 70 академични часа хипнотерапия и 24 часа работа под супервизия (периода от 26.11.2016г. до 14 януари 2018г.), 18-месечно обучение;
  • Под хипноза имаме достъп до подсъзнанието/складът, който съхранява всичките ни спомени. Хипнозата може да се използва, за да извадят тези спомени, свързани с личен проблем, който може най-накрая да бъде решен. Като се има предвид, че субектът е в състояние на внушение, се постига релаксация, успокоява се болката, въздейства се върху различни  зависимости;
  • Стаж в лечението на наркозависими в наркокомуна „Феникс“ – една пълна седмица, денонощно присъствие – 40 часа признати към БАКПП;
  • Завършен сертификационен курс – психология на лъжата;
  • Завършен сертификационен курс – борба с корпоративни измами.
Slider
Slider