Д-р Диана Бъркашка - Психолог град Плевен

Д-р Диана Бъркашка - Психолог град Плевен

Д-р Диана Бъркашка - Психолог град Плевен

Контакти:

0887 24 32 17

064 / 84 79 72

Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методиев" № 21

 • От 1983 до 1988 работи в Клинична психиатрична болница – гр. Бяла като психиатър;
 • От 1988 работи в катедра ” Психиатрия и медицинска психология” като ординатор;
 • Лечение на пациенти с психични разстройства;
 • Преподавателска дейност в МУ – Плевен;
 • Научно-изследователска дейност.

Образование:

 • Завършва висше медицинско образование в гр. Плевен -1983.
 • През 1987 придобива специалност по психиатрия.
  от 1989 до 1992 – асистент
  от 1992 до 1996 – ст. асистент
  от 1996 до сега – гл. асистент специалност по психиатрия в МА – София.
 • психиатрия и медицинска
  психология,
 • психосоматична медицина,
 • психотерапия.

Специализации:

 • „Позитивна психотерапия” в Германското дружество по позитивна психотерапия, позитивна фамилна терапия и транскултурална психиатрия, от 06 до 10.09.1993г.
 • Членство в професионални и научни организации:
  Български лекарски съюз
 • Българска психиатрична асоциация
 • Съюз на учените в България

Публикации:


29 публикации за периода от 1986 до 2013, както следва:

 • Бъркашки Ан. , Д. Бъркашка – „За така наречените Бордерлайн състояния”, изнесено на Пети конгрес на българските психиатри, София, октомври 1986 г.
 • Михайлова М. , Д. Бъркашка – „Афективни психози в напреднала възраст”, изнесено на Втори конгрес по геронтопсихиатрия на социалистическите страни, Варна, април 1987 г.
 • Михайлова М. , Д. Бъркашка –„Нашият опит с диаграмата на депресията (HARD)”, удостоено с втора награда на научно – практическа среща – конкурс на младите психиатри, Раднево, 20 – 21.05.1988 г.
 • Бъркашка Д. , К. Великова, Ив. Духленски – „Някои социодемографски и социално – психологични особености на алкохолните проблеми при жени”, изнесено на трета национална конференция по проблемите на алкохолизма и наркоманите, Варна, 25 – 27.05.1990 г.
 • Бъркашка Д. , Ю. Велчева – „Някои личностови характеристики и рехабилитация при алкохолно болни”, изнесено на Национален младежки конкурс по психиатрия по проблемите на алкохолизма и наркоманите, Кранево, октомври 1990г.
 • Бъркашки Ан. , Р. Стойчев, Д. Бъркашка –„Синдром на Ashton”, изнесено на Шести конгрес на българските психиатри, София, ноември 1991г.,отпечатано в сп.”Актуални проблеми на психиатрията и неврологията”, бр. 2, 1991 г.
 • Балашкова М. , Д. Бъркашка , Ан. Велкова , Г. Георгиев – „Икономическа депресия и психично здраве” , изнесено на Научна сесия на МУ – Плевен, април 1992г. и Национален конгрес по социална медицина, май 1992 г.
 • Бъркашки Ан. , Д. Бъркашка – „Психиатърът и сърдечно болният”, изнесено на първа национална конференция по психосоматична медицина, Варна, май 1992г.
 • Бъркашки Ан. , Д. Бъркашка , Р. Стойчев – „Психосоматичното и психотерапевтичното”, изнесено на първа национална конференция по психосоматична медицина, Варна, май 1992г.
 • Бъркашка Д. – „Невроза или депресия”, отпечатано в сп. ”Актуални проблеми на неврологията и психиатрията ”, бр. 3, 1992 г.
 • Стойчев Р., Г. Георгиев, М. Йотова, Ат. Атанасов, Д. Бъркашка – „Флувоксамин при пациенти с обсесивно – компулсивни и тревожни разстройства”, Национална конференция по психофармакология, – Плевен, октомври 1994г.
 • Великова К. , Д. Бъркашка – „Социално – психологични фактори и неврози при жени” – Научен симпозиум ”Предизвикателствата на стреса”, Хисар, 31.10.1996 – 01.11.1996г.
 • Бъркашка Д. , П. Глоговска , П. Павлов , В. Андреев , Я. Иванов , Ц. Попова – „Психосоматични проблеми при болни с хронична дихателна недостатъчност”, Юбилейна научна сесия „ 35 години МУ – Варна”, 28 – 30.11.1996г.
 • Бъркашка Д. , П. Глоговска , Ц. Попова , Я. Иванов – „Психологични аспекти на бронхиалната астма” – Научен симпозиум ”Предизвикателствата на стреса”, Хисар, 31.10.1996 – 01.11.1996г.
 • Попова Ц. , Д. Бъркашка , С. Григорова , Н. Рангелов – „Някои психологични и социални аспекти при болни с есенциална хипертония” – Научна сесия „ 23 години ВМИ – Плевен”, 16 – 17.05.1997г.
 • Димитрова П. , Д. Бъркашка – „Интоксикацията като суицидно поведение в новите социални условия” , Научно – практична конференция по клинична токсикология , Плевен , 10 – 11.10.1997г.
 • Бъркашка Д. , П. Глоговска , Я. Иванов – „ Бронхиалната астма като психосоматично заболяване – фармакотерапевтични подходи” , Втора национална психосоматична конференция , Пловдив, 07 – 08.11.1997г.
 • Бъркашка Д. , Г. Георгиев , Ан. Тонева – „Психопатологични характеристики на пациенти със захарен диабет и особености на протичане на заболяването в условията на социално – икономическа криза” , Втора национална психосоматична конференция , Пловдив, 07 – 08.11.1997г. ; сп.” Психосоматична медицина”, бр.6/1998г., стр.107.
 • Димитрова П. , Д. Бъркашка –„Seropram – терапевтични резултати при обсесивно – компулсивни разстройства”, Национален конгрес по психофармакотерапия , Пловдив, 1998г.
 • Димитрова П. , Д. Бъркашка , Г. Георгиев – „Динамика на депресивния синдром при лечение с Coaxil” , Национална конференция по психофармакология, 1999г.
 • Бъркашка Д. , П. Димитрова , Г. Георгиев – „Семейството на шизофренно болния”, ационална конференция по психофармакология, 1999г.
 • Бъркашка Д. , Г. Георгиев , С. Григорова –„Личностови фактори и проблеми на социалната адаптация при пациенти със затлъстяване”, сп.” Психосоматична медицина”, бр.8/2000г., стр.94 .
 • Бъркашка Д., Г. Георгиев – „Профилактика на афективните разстройства с литий и антиконвулсанти”. Изнесено на Втора Национална конференция по биологична психиатрия, 4 – 5 май 2001г., София.
 • Бъркашка Д. – „Нашият опит с прилагане на Seroquel при пациенти с параноидна шизофрения”. Отпечатано в бр.4 на сп.”Рецептор” от 2005 г., стр. 42 – 44.
  Бъркашка Д. – „Нашият опит с Amisulpride при амбулаторно лечение на параноидна шизофрения – първи психотичен пристъп”. Отпечатано в бр.1 на сп.”Рецептор” от 2006г., стр.40 – 42.
 • Бъркашка Д. – „Проблемът за съдействието при лечение на пациенти с параноидна шизофрения в амбулаторни условия” – Отпечатано в бр.4 на сп.”Рецептор” от 2007 г., стр.51 – 53.
  27.
 • Бъркашка Д. , Ан. Андреева –„Агресивни тенденции при разстройства на личността”, Изнесено на VIII Национална конференция на Колегиум частна психиатрия, 16 – 17 май 2008г., Боровец, на постерна сесия.
 • Гайдарова Р., Г. Георгиев , Д. Бъркашка – „Фамилна форма на болестта на Алцхаймер”. Отпечатано в бр.5 на сп.”Българска медицинска практика” май 2009 г., стр. 26 – 27.
 • Стойчев К., Бъркашка Д., Тишева С. , Григорова С. , Господинов К., ЧакаловаТ., Тончев П. – „Качество на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболявания”: резултати от изследване на клинична извадка пациенти.Отпечатано в бр.2 на сп. ”Сърдечно – съдови заболявания”. от 01.08.2012 г. стр. 23-29.
Slider
Slider