Галина Иванова – Магистър психолог и педагог град София

Галина Иванова – Магистър психолог и педагог град София

Галина Иванова – Магистър психолог и педагог град София

Контакти:

0888 21 96 32

София, жк. Лозенец; ул. Милин камък 40; ет. 2

galina.ivanova.bg@gmail.com

Галина Иванова е магистър по психология и педагогика от  СУ Климент Охридски. Тя има над 30 годишен стаж като психолог с придобити следдипломни специалности като Авиационна психология , Биофийдбек / неврофийдбек тренинг, преминала обучение и практика по основни психотерапевтични техники, както и богат практически опит в психологическото консултиране.

Областта на професионална компетентност на Галина Иванова е широка, но основно работи по следните направления:

 • ЕЕГ- функционална диагностика;
 • Психодиагностика
 • Учене, памет и когнитивни процеси;
 • Психологично консултиране по психоемоционални и психосоциални проблеми на личността/ затруднения в междуличностовото общуване, между половете и в групите /с прилагане и на психотерапевтични техники.
 • Овладяване на депресивни състояния и емоционална лабилност;
 • Проблеми на концентрацията и вниманието, синдром хиперактивност и дефицит на внимание при деца и възрастни/ХАДВ/;
 • Работа с деца от аустичен спектър;
 • Диспраксии ( дислексия, дисграфия, дискалкулия ) и говорни нарушения;
 • Функционални мозъчни дефицити и дисфункции; епиподобни състояния;
 • Овладяване на състояния, причинени от продължителен дистрес;
 • Тренинг и контрол на дишане, пулсова честота, температура и кожно съпротивление/ физиологичен контрол /;

 

В момента Галина Иванова практикува в Ненхоф & Иванова практики. В България, единствено там се предлага цялостен, многоканален Биофийдбек тренинг, който коригира, стимулира и развива вашите заложби и поддържа психичното и физическо здраве, по уникален отдавна наложил се в Европа и САЩ, научно обособен метод.

Биофийдбек тренингите са методи за диагностика, тренинг и терапия със специализирана компютърна техника и методика. Целта е, психолога да помогне на клиента да възприема, контролира и подчини физиологичните процеси, които обичайно протичат извън съзнанието и без волеви контрол.

Психолог Галина Иванова практикува в своя кабинет в София, район Лозенец, пракикува психологическо консултиране при проблеми в общуването, депресивни състояния и емоционален лабилитет, панически атаки.

 • Дисфункции – корекция
  Галина Иванова е специалист психолог и приема в кабинета си в София клиенти с проблеми от аутистичния спектър, синдром ХАДВ , диспраксии, интелектуални дефицити , нарушение на вниманието и запомнането.
 • Невротренинг
  Специалистът по психология в София, район Лозенец, Галина Иванова прилага биофийдбек/неврофийдбек тренинг.
Slider
Slider