Иванка Драгнева – Психолог град Ловеч

Иванка Драгнева – Психолог град Ловеч

Иванка Драгнева – Психолог град Ловеч

Контакти:

0888 54 15 22

Ловеч, ул. Г.С.Раковски 1, ет. 6

idragneva@abv.bg

Иванка Драгнева е специалист по психология.

Кабинетът предлага психологически консултации и групово и семейно консултиране.

Психологическо консултиране при: 

  • депресии
  • тревожни състояния
  • фобии
  • семейни проблеми

Ако изпитвате постоянни трудности да постигате основните цели във вашия личен живот, тогава психологичното консултиране ще ви даде възможност да изследвате тези проблеми със специалист, който е обучен да оказва такава помощ, и да ви съпровожда в този труден път.

Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми, работи с тях чрез регулярно изследване и обсъждане, и заема относително кратък интервал от време.

Slider
Slider