Павлина Костадинова - Психолог град София

Павлина Костадинова - Психолог град София

Павлина Костадинова - Психолог град София

Контакти:

0889 95 30 53 ​

София, ул. Пиротска 20

Здравейте, аз съм Павлина Костадинова. Житейският ми и професионален път е не по – различен от пътя на всеки духовно и професионално търсещ и развиващ се човек.Лабиринти, върхове, пропасти и отново върхове, съпроводени със страст за живот, полезност, духовност, професионализъм, човещина.
 
С усмивка, която се учех да запазвам при всяко ново изкачване и със смисъл, който винаги преоткривах.Учех себе си и доверилите ми се клиенти на всичко това – да се изправят след провал, да се усмихват, да вземат мъдри решения. 
 
Научният ми и практически опит,  до момента,  премина през сферите на психологията, психотерапията, философията, историята, етиката, дипломацията, политологията, националната и фирмена сигурност. 
 
Идеята за “антикрехкост”, на Насим Никълъс Талеб, е близка до личната ми и професионална философия за живота, бизнеса, икономиката и личния свят. Антикрехкостта е отвъд издръжливостта и устойчивостта. Противовес е на крехкостта във време на несигурност, времето, в което живеем днес.
 • Магистър: “Психология”
 • НЛП – терапевт 
 • Психолог – консултант 
 • Магистър: “Политология, дипломация  и национална сигурност” /фирмена сигурност/
 • Магистър: “История”/ “Философия”
 • Педагог – I ПКС /Най – висока степен на квалификация в сферата на средното образование/
 • Одобрена авторска програма към МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 
 • Докторантура по “Етика”
 • “Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ” към Национален център по обществено здраве и анализи.
 • “Симптом: нормален компромис или компромис извън норма” – клинична програма “Детето и неговите симптоми” – към сдружение “Българско общество за лаканианска психоанализа”.
 • Психоанализата в епохата на завладяващото наслаждение” – 18 семинар на “Българското общество за лакианска психоанализа”.
 • “Кло Маданес и стратегическият подход при работа със семейства”- психотерапевтичен институт по социална екология на личноста /ПИСЕЛ/.
 • “Вирджиния Сатир и преживелищния подход при работа със семейства” – /ПИСЕЛ/.
 • Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм – CARS2.
 • Минесотски многофакторен личностен въпросник – MMPI – 2.
 • Минесотски многофакторен личностен въпросник –  за изследване на юноши MMPI – А.
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца и ученици от 4 до 7год. с цел превенция на дислексия и ранна диагностика.
 • Детска психопатология към ABPP.
 • Одобрени авторски програми от Министерство на образованието и науката за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в България.
 • Сертификат за членство в “Дружеството на психолозите в България”.
Slider
Slider