Яна Христова - Психолог град Стара Загора

Яна Христова - Психолог град Стара Загора

Яна Христова - Психолог град Стара Загора

Контакти:

0884 85 92 31

Стара Загора, ул.Цар Симеон Велики 115

iana_hristova@abv.bg

Аз съм Яна Христова и работя като психолог в гр. Стара Загора.Завършила съм психология във Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий, Специалност ”Психология на личността” като магистър.

Специализирала съм в ПИСЕЛ Системен подход във фамилната терапия като консултант при работа със семейства. Притежавам Следдипломна квалификация по хуманистична и екзистенциална психотерапия към Медицински университет – гр. София, Институт по хуманистична и екзистенциалнапсихолгия- Рим, за Психотерапевт по хуманистична и екзистенциална психотерапия.Преминала съм въвеждащи обучения по ТА, арттерапия, когнитивно-поведенческа терапия.

Завършила съм обучение за кризисни интервенции. Обучавана съм в методи за работа с жертви преживели насилие. Имам дългогодишен опит в индивидуалното и групово консултиране, психологическото консултиране на семейства и деца.

Вече 18 години практикувам и се развивам в тази област. Към момента продължавам да надграждам своя личен и професионален опит. Работя  като кризисен психолог, член на Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН. Извършвам групови и индивидуални кризисни интервенции.

Психолог съм в Държавна психиатрична болница „ Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево. Там имам възможност да работя индивидуално и в групи с хора страдащи от различни психични заболявания и зависимости. От много години се занимавам с частна практика като психолог и фамилен консултант.

ПРЕДЛАГАМ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  КОНСУЛТАЦИИ ЗА:

 • Житейски кризи и стрес;
 • Депресия, тревожни състояния, безсъние, паническо разстройство;
 • Консултации за взаимоотношенията в двойката;
 • Предбрачни и брачни консултации;
 • Семейства;
 • Поведенчески проблеми при деца;
 • Осиновители;
 • Развод и раздели;
 • Загуба на близък;
 • Кризисни интервенции;
 • Проблеми с алкохол, наркотици и хазарт.

Организирам и водя семинари и тренинги за ефективно родителство, за по-пълноценно общуване между партньорите в двойката, както и на разнообразни теми, свързани с личностното израстване на хората. Част от професионалната ми дейност са провеждането на антистрес програми и специализирани тренинги за жени. Психологическа работа с приемни семейства, кандидат осиновители и осиновители.

Опит като водещ на терапевтични групи за:

 • Личностно израстване и личен опит;
 • Жени преживели насилие;
 • Родители на деца зависими от наркотици;
 • Зависими;
 • Пациенти с психични заболявания;
 • Водещ на групи за дебрифинг и кризисни интервенции.

Професионален опит като обучител:

 • На специалисти в модули за лидерство, умения за работа в екип, комуникационни умения, управление на стрес и превенция на професионалното прегаряне;
 • В специализирани тренинги за повишаване капацитета на училищните психолози и педагогически съветници – Министерство на образованието и науката;
 • В специализирани модули за обучение по приемна грижа за професионалисти (социални работници, психолози и педагози);
 • На учители, училищни психолози и специалисти работещи по превенция на зависимости към ПАВ.

Работя като независим експерт в сферата на психологията и социалните услуги.

Slider
Slider