Боряна Чалъкова - Психотерапевт град Варна

Контакти:

0887 49 80 47

Варна ,ул. Александър Батенберг, №12, офис 6

chalakova@gmail.com

Боряна Чалъкова е клиничен психолог, психотерапевт по позитивна психотерапия и психодрама. Завършила е магистатура по психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, след което прави специализация по клинична психология в Медицински университет, Варна. 

Участник е в международни психотерапевтични конгреси и семинари в Австрия, Германия, Унгария, Франция, Македония, България. Има Европейски сертификат по психотерапия от 2005 г.

Предлага на своите пациенти психологична консултация при затруднения във взаимоотношенията.

 

Slider
Slider