Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

Кабинет "Гещалт психотерапия" - Маруся Берон град София

Контакти:

0887 16 46 94

София, ул. Милин камък 24

marusq.beron@abv.bg

Завършила съм четиригодишно обучение за гещалт терапевт към Българския институт по гещалт терапия, което се провежда по стандартите на Европейската асоциация по гещалт терапия  и курс по „Психопатология“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.  Магистър съм по „Философия на съзнанието и езика“ и „Българска филология“.

Като гещалт терапевт мога да ви бъда полезна при:

 • Депресия;
 • Тревожност;
 • Социална фобия;
 • Екзистенциални кризи;
 • Проблеми със самочувствието и себеоценката;
 • Прекалена самокритичност и перфекционизъм;
 • Травма от изоставяне/отхвърляне;
 • Травми от преживяно насилие;
 • Травма от загуба на близък;
 • Проблеми в професионалната реализация;
 • Проблеми между родители и деца;
 • Проблеми в двойката (брачни/интимни партньори);
 • Проблеми със самоконтрола;
 • Зависимости;
 • Етикетиране;
 • и други.

Гещалт психотерапия

 • Терапевтична сесия – 50 минути;
 • Консултация по конкретен проблем – 75 минути.

 

 

 

Slider
Slider